line

ZSU

karmy

 

USPP

Ukrainian English French German Italian Russian

ОГОЛОШЕННЯ!

Бланк заяви на призначення житлової субсидії та декларації, інструкція по їх заповненню

 

_________________________________________
(найменування структурного підрозділу
_________________________________________
з питань соціального захисту населення)

 

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

 

Від ___________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання: __________________________
контактний телефон _______________________ паспорт: серія _____ № ________________ ___________________________________________________________ ___ __________ ___ р.
(ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

 

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

 

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

 

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

     

Газопостачання

     

Централізоване постачання холодної води

     

Централізоване постачання гарячої води

     

Водовідведення

     

Централізоване опалення

     

Електропостачання

     

Вивезення побутових відходів

     

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

 

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

 

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов'язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

 

___ ___________ 20__ р.

                                   __________________
                                   (підпис)

 

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 
 

__________________________________
(найменування структурного підрозділу
__________________________________
з питань соціального захисту населення)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

 

Розділ I. Загальні відомості

1. ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Серія
та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

         
         
         
         
         
         

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Найменування організації, де отримує дохід (для фізичних осіб — підприємців — група платника єдиного податку)

     
     
     
     
     
     

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна, товарів або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата придбання майна, товарів або оплати послуг

       
       

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

                   

   ________________________                          ____ ______________ 20___ р.

             (підпис заявника)

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

 

Subs1.2.

Про результати засідання підсумкової колегії Північно-східного офісу Держаудитслужби за 2016 рік та приоритетні завдання в роботі на 2017-й

DSC 0173Колегія Північно-східного офісу Держаудитслужби, на якій були підведені підсумки роботи Північно-східного офісу Держаудитслужби за 2016 рік та визначені пріоритетні завдання на 2017 рік, була проведена 10 лютого 2017 року.

 

 

   Під час колегії були заслухані: доповідь начальника Північно-східного офісу Держаудитслужби Єфімова Юрія Вікторовича, виступи та звіти керівників структурних підрозділів Північно-східного офісу Держаудитслужби.

  Ю.В. Єфімов у своїй доповіді відзначив, що незважаючи на реформування діяльності органів державного фінансового контролю, Північно-східним офісом Держаудитслужби у 2016 році в межах компетенції в цілому забезпечено виконання завдань у сфері державного фінансового контролю, визначених Кабінетом Міністрів України, та власних пріоритетів роботи.

  Так, за 2016 рік проведено 123 контрольні заходи, в ході яких виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 128,1 млн гривень.

   Вжитими заходами щодо реалізації матеріалів ревізій забезпечено відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 39,3 млн грн; за результатами державних фінансових аудитів враховано 140 пропозицій і рекомендацій, унаслідок впровадження яких отримано економічний ефект у сумі 109,2 тис. гривень.

   У рамках поточного контролю, за результатами аналізу процедур закупівель попереджено порушень при закупівлі товарів, робіт і послуг шляхом відміни торгів та розірвання укладених з порушеннями договорів на суму 328,4 млн грн; за результатами державного фінансового аудиту виявлені фінансові порушення, що можуть привести до незаконного та неефективного витрачання державних ресурсів на суму 3,2 млн гривень. При цьому попереджено незаконне та неефективне витрачання ресурсів держави на 1,9 млн гривень.

   Водночас у доповіді вказано на недоліки в організації та здійсненні контрольно-ревізійної роботи, що негативно впливають на функціонування та дієвість системи державного фінансового контролю.

   Так, потребують подальшої активізації заходи щодо впровадження нових підходів до здійснення державного фінансового контролю та зміни акцентів контролю на проведення державних фінансових аудитів.

   Поряд з цим, з метою посилення громадського контролю та покращення рівня відшкодування виявлених фінансових порушень, членами колегії Північно-східного офісу Держаудитслужби одноголосно було прийнято рішення про забезпечення оприлюднення та доведення до громадськості фактів нереагування (неналежного реагування) керівників органів влади, підприємств, установ і організацій на законні вимоги та пропозиції, надані Північно-східним офісом Держаудитслужби за результатами здійснення державного фінансового контролю.

   Такий напрям роботи надасть Північно-східному офісу Держаудитслужби додаткові важелі для покращення роботи, спрямованої на відшкодування виявлених втрат, запобігання їм у подальшому, а також буде сприяти підвищенню рівня відповідальності керівників об’єктів контролю щодо виконання законних вимог і пропозицій органів державного фінансового контролю.

   Підводячи підсумки проведеної колегії, пріоритетними напрямами роботи Північно-східного офісу Держаудитслужби на 2017 рік було визначено: подальше реформування діяльності Північно-східного офісу Держаудитслужби; формування ефективної моделі розвитку та підготовки висококваліфікованих державних аудиторів; підвищення і забезпечення належної якості державного фінансового контролю та матеріалів контрольних заходів; забезпечення належного рівня відшкодування виявлених втрат та посилення роботи, спрямованої на упередження фінансових порушень.

__________________

Сьогодні в Україні

Радіо Балаклії

Календар новин

<< < лютого 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28          

gds inform

DPI inform

public inf

nadu
 

drv

minreg

agroHODA

nalog

balrada

gorsovet

Vistibal