line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів Балаклійського районного бюджету

konkУправління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації (далі - Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів Балаклійського районного бюджету.

 

 

   Конкурс проводиться в рамках реалізації Комплексної Програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 вересня 2016 року № 162-VII (зі змінами).

  Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів Балаклійського районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсу із визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішенням XL сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 06 березня 2019 року № 761- VII (далі - Порядок).

   Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Балаклійського району відповідно до визначених напрямків.

   Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватисяпрограми (проекти, заходи), розроблені учасниками конкурсу:

   1) надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та громадянам, що постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС, для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо;

   2) інформаційна та культурно-просвітницька діяльність для ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС;

    3) відродження національно-патріотичного виховання молоді;    

   4) популяризація здорового способу життя серед населення;

   5) відзначення  святкових,  пам’ятних, історичних дат (вшанування ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, що постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС.

   Програми (проекти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Балаклійського району.

    У конкурсі можуть брати участь районні інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

    1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

    2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

     Перелік напрямів та видів діяльності,що можуть бути підтримані в межах конкурсу.

    Громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю мають право використовувати кошти фінансової підтримки, спрямовані на:

   реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю за результатами конкурсу, а саме;

   відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

   проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих;

   проведення спортивно-реабілітаційних заходів (за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення);

   проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

   проведення заходів із військово-патріотичного виховання;

  розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань із питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, що постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС, та щодо діяльності громадських об’єднань ветеранів, без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

     Забороняється використання коштів районного бюджету на:

   1) придбання основних товарів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

   2) виконання програм (проектів, заходів), метою яких є отримання прибутку;

   3) надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

   4) оплату фуршетів та банкетів;

   5) пропагування діяльності релігійних та політичних організацій.

   Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок коштів районного бюджету становить 50,0 тис. грн.

   Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, визнаний переможцем конкурсу, що отримав фінансову підтримку за рахунок коштів районного бюджету, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі 15 відсотків від необхідного обсягу фінансування (крім громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю).

    Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

    1) заяву про участь у конкурсі, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування, складену за формою 1, що додається;

     2) опис програми (проекту, заходу), складений за формою 2, що додається, та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складений за формою 3, що додається. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

    3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

    4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, складену за формою 4, що додається.

    Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

    Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 6 місяців.

    Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

    Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

   Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

   Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

   Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

    Конкурсні пропозиції приймаються з 15 квітня 2019 року по 16 травня 2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: м. Балаклія, площа Ростовцева, 4, 2 поверх, кімн.1, управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації, з 8:30 год. до 16:00 год. ( обідня перерва: 13:00-13:45).

    За додатковою інформацією звертатись до заступника начальника управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації Бордок Віти Олексіївни за телефоном (05749) 5 22 30.

    Конкурс проводиться з 23 травня 2019 року по 30 травня 2019 року.

   Конкурс проводиться у три етапи.

   Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за критеріями відповідно до Порядку.

   Рішення конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації.

   До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

   інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 8 Порядку;

   інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

   інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення ( ліквідації);

   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

   установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

   програма (проект, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 11 Порядку.

 

Додаток:

   - конкурсна документація;

   - форми звітів.

 

__________________

Сьогодні в Україні

Радіо Балаклії

Календар новин

<< < червня 2019 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30

DPI inform

public inf

nadu
 

drv

minreg

agroHODA

nalog

balrada

logo 02

Vistibal

Измени Одну Жизнь