Про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції в Балаклійській райдержадміністрації за 2016 рік

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції

в Балаклійській райдержадміністрації за 2016 рік

 

  Протягом 2016 року Балаклійською райдержадміністрацією проводились заходи на виконання Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 № 362 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення".

   04 січня 2016 року був розроблений та затверджений головою Балаклійської районної державної адміністрації "План роботи з питань організації запобігання та протидії корупції Балаклійської районної державної адміністрації на 2016 рік" із зазначенням конкретних заходів та дат їх виконання, організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня; проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; превентивних антикорупційних заходів; взаємодії з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики.

  За звітній період державними службовцями райдержадміністрації не було допущено жодного порушення вимог антикорупційного законодавства.

  Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2016 року №627 "Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового підпису в апараті Балаклійської районної державної адміністрації" врегульовано питання застосування електронного цифрового підпису в апараті райдержадміністрації. Також розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.12.2016 №859 визначено перелік осіб районної державної адміністрації, яким надається право застосування електронного цифрового підпису.

  В період з 01 вересня по 31 жовтня 2016 року посадовими особами районної державної адміністрації, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (категорія А та Б) подано електронні декларації за 2015 рік шляхом заповнення на сайті НАЗК.

  З метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості в діяльності районної державної адміністрації проводиться відповідна робота щодо виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

  Відповідно до вимог вищезазначеного Закону України на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації введена рубрика ”Антикорупційна діяльність”. Відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації постійно проводиться відповідна робота щодо якісного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації інформаційними матеріалами, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

  З метою реалізації вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації“ проводиться інформування населення про їх право на доступ до публічної інформації через районні засоби масової інформації (КП БРР “Вісті Балаклійщини“ та КП БРР “Телерадіокомпанія “Оріана“). У приміщенні районної державної адміністрації розміщений інформаційний стенд “Доступ до публічної інформації“, інформація на якому регулярно оновлюється.

  Районною державною адміністрацією забезпечено належне функціонування центру надання адміністративних послуг.

  Відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції проводиться роз’яснювальна робота серед працівників районної державної адміністрації щодо заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством, відповідальності за корупційні правопорушення.

  27 вересня 2016 року на засіданні колегії Балаклійської районної державної адміністрації розглянуто питання "Про результати реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії корупції в Балаклійському районі". За результатами розгляду прийнято відповідне рішення.

  Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 листопада 2015 року №630 "Про затвердження нового персонального складу комітету з конкурсних торгів апарату районної державної адміністрації" до складу комітету включено начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно – секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

  На протязі 2016 року до райдержадміністрації не надходило звернень та скарг громадян щодо корупційних правопорушень посадових осіб райдержадміністрації.

  Забезпечений контроль за своєчасністю надання державними службовцями та посадовими особами структурних підрозділів районної державної адміністрації які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру.