line

ZSU

karmy

bezviz

 

Измени Одну Жизнь 

Ukrainian English French German Italian Russian

Статті

Публічний звіт голови Балаклійської районної державної адміністрації Масельського С. І. за 2016 рік

maselsky1111111111Звітуючи сьогодні про виконання Програми соціального-економічного розвитку нашого району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 9 лютого 2016 року,та про здійснення делегованих повноважень, хочу, насамперед, зазначити, що протягом усього минулого року зусилля районної державної адміністрації були спрямовані на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращання соціального захисту його найменш забезпечених верств та виконання завдань, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2016 рік.

  Підсумки соціально-економічного розвитку Балаклійського району свідчать, що, незважаючи на важку суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі, в цілому економічні показники виконані.

   Коротко зупинюсь на підсумках роботи підприємств промислового комплексу.

  За 2016 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 34,0 млрд. грн., що складає 26,1 % у загальному обсязі реалізованої продукції по області та у порівнянні з 2015 роком більше в 2,2 рази або на 18,9 млрд. грн.

   Видобуток газу склав 8,3 млрд. м3, конденсату – 123 тис. тонн, нафти - 20 тис. тонн, виробництво цементу –   572 тис. тонн, будівельних сумішей – 86 тис. тонн, цільномолочної продукції – 1508 тонн.

   У порівнянні з попереднім роком видобуток газу збільшився на 1,2 %, конденсату – на 3,0%, виробництво будівельних сумішей – на 6,5%, цільномолочної продукції – в 1,5 рази.

   У минулому році з об’єктивних причин продовжували знижуватись обсяги виробництва цементу. У порівнянні з 2015 роком виробництво цементу зменшилось на 4,3%.

   Пріоритетними завданнями, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, по промисловому комплексу району є сприяння промисловим підприємствам району щодо нарощування обсягів виробництва, залучення інвестицій та впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

   У 2017 році обсяг реалізації промислової продукції прогнозується в сумі 34,6 млрд. грн., що більше у порівнянні з попереднім роком на 1,6%.

   Не менш важливе значення відіграє сільське господарство для економіки району, який має найбільше в області земель сільськогосподарського призначення.

  У минулому році в аграрному секторі району отримано добрі результати. По сільськогосподарських підприємствах району валовий збір зерна в заліковій вазі склав 177,4 тис. тонн, цукрового буряку – 239,1 тис. тонн, соняшнику – 73,6 тис. тонн. Середня урожайність зернових культур по сільськогосподарських підприємствах району склала 42,0 ц/га. Найвищу урожайність зернових культур отримали в ТОВ «Агросет» - 57,4 ц/га, ПАТ «АФ «Вербівське» - 49,4 ц/га, ТОВ «ІАК Балінвест» - 49,0 ц/га, ПСП "Схід-Авіа-Агро" – 48,2 ц/га.

   Середня урожайність по цукровому буряку склала 431,1 ц/га, соняшнику – 28,3 ц/га.

   У минулому році на ТОВ «АПК Савинська» було перероблено 139,3 тис.тонн коренів цукрових буряків і вироблено 18,8 тис.тонн цукру.

   У галузі рослинництва у 2016 році закладено відповідну основу під урожай 2017 року. Посіяно 26,3 тис. га озимих на зерно та 1156 га озимого ріпаку. Сходи по району отримано на площі 24,1 тис. га, що становить 91 % від посіяних площ. У доброму стані знаходяться 43 % посівів озимих культур, а в задовільному стані – 47 % посівів.

   З початку 2016 року в сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби збільшилось на 2% і склало 6085 голів.

   За 2016 рік вироблено валової продукції тваринництва на суму 235,2 млн. грн., що становить 116 % до рівня попереднього року.

   За минулий рік валове виробництво м'яса великої рогатої худоби збільшилось на 14 %.Середньодобові прирости великої рогатої худоби склали 573 гр., свиней – 395 гр.

Виробництво молока склало 10,8 тис. тонн, при цьому продуктивність дійної череди в середньому по району склала 5474 кг на одну фуражну корову, що на рівні попереднього року.

   В цілому по району виробництво валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах району склало 732 млн. грн., що становить 121,7 % до рівня 2015 року.

  Сільськогосподарськими підприємствами району продовжувалась робота по зміцненню їхньої матеріально-технічної бази. У 2016 році сільгосппідприємствами району було закуплено сільськогосподарської техніки на суму 44,5 млн. грн.

   Проведено стовідсоткові розрахунки за оренду земельних паїв. Власникам переданих в оренду земельних ділянок (паїв) виплачено в грошовій і натуральній формі орендної плати на суму 90,3 млн. грн., що складає 1,6 тис. грн. орендної плати за 1 га. Середній розмір нарахування орендної плати за пайові землі в минулому році склав 4,6 % до нормативно-грошової оцінки землі.

   У минулому році середньомісячна заробітна плата працівників сільськогосподарських підприємств району збільшилась на 21,6 % і склала 3555 грн. Найвища середньомісячна заробітна плата в ТОВ «АПК «Донець» - 6037 грн., ТОВ «Річленд інвест» - 5977 грн., ТОВ «Степове» - 5285 грн. та ряді інших підприємств. Разом з тим, низький рівень середньомісячної заробітної плати в ТОВ «Успіх Слобожанщини» - 1738 грн., ДП «Племзавод «Курганський» - 1982 грн., ПП «Азіз» - 2410 грн., ПП «Явірське» - 2449 грн.

   У минулому році сільськогосподарські підприємства району приймали активну участь у вирішенні проблемних питань соціально-економічного розвитку місцевих територіальних громад. За 2016 рік ними було надано спонсорської допомоги на загальну суму 4,2 млн. грн., що більше у порівнянні з попереднім роком в 1,5 рази. Так, СТОВ «Степове» надана спонсорська допомога на загальну суму 956,7 тис. грн., за рахунок якої в сел. Слобожанське виконано ремонт клубу та паркової зони на суму 765 тис. грн., відремонтовано доріг на суму 136,0 тис. грн. та інше; СТОВ «Гусарівське» надана спонсорська допомога на суму 756,2 тис. грн., яка була направлена на капітальний ремонт харчоблоку Гусарівської загальноосвітньої школи та інші заходи; ТОВ «Агрофірма «Борщівське» виділена благодійна допомога на суму 749,2 тис. грн., з якої на благоустрій куточку природи «Лелека» та благоустрій парку в с. Борщівка направлено по 250 тис. грн. та інші заходи; ТОВ «Річленд інвест» надано спонсорської допомоги на суму 162,5 тис. грн., з якої надана допомога закладам освіти на суму 80,0 тис. грн., проведено реставрацію крісел та придбано одяг для сцени Шевелівського сільського клубу на суму 44,8 тис. грн., поточний ремонт водогону - 25,3 тис. грн. та інші заходи. При цьому хочу зазначити, що такі підприємства як ТОВ «Успіх Слобожанщини», ПАТ «АФ «Росія» взагалі не надавали спонсорську допомогу на розвиток соціальної сфери громад.

   На 2017 рік у сільському господарстві пріоритетним завданням є забезпечення продовольчої безпеки району шляхом участі у формуванні державного інтервенційного фонду, придбання сільськогосподарської техніки на суму не менше ніж на 22,5 млн. грн.,проведення робіт по відновленню зрошувальних систем в сільськогосподарських підприємствах району, оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур, збільшення посівних площ цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах району до 5,6 тис. га, реалізації заходів, спрямованих на розвиток тваринництва,підвищення розміру середньомісячної заробітної плати в галузі сільського господарства, збільшення виплат за оренду земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами та доведення її рівня до 5,5% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

   Важливе значення для економіки району має малий та середній бізнес, який станом на 1 січня 2017 року налічував 169 зареєстрованих юридичних осіб та 2318 фізичних осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю.

   У порівнянні з 2015 роком кількість суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб збільшилась на 1 одиницю або на 0,6%, суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зменшилась на 64 чол. або на 2,7%.   За 2016 рік було зареєстровано 226 фізичних осіб-підприємців, у той же час      290 чоловік припинили свою підприємницьку діяльність.

   Для зайняття підприємницькою діяльністю Балаклійським районним центром зайнятості була надана одноразова допомога 18 безробітним на загальну суму 254,0 тис. грн.

   Від суб’єктів підприємницької діяльності надходження до бюджету у порівнянні з 2015 роком збільшились в 1,5 рази і склали 13,0 млн. грн.

   У поточному році у сфері підприємництвабуде продовжена робота позабезпеченню сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом сприяння в отриманні суб’єктами підприємницької діяльності у виробниче користування незадіяних приміщень, обладнання, земельних ділянок.

   За статистичними даними, за січень-вересень 2016 року підприємствами району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій в обсязі 126,1 млн. грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року   в 1,4 рази.

   Основним джерелом інвестицій, як і в попередні роки, залишалися власні кошти підприємств і організацій.

   Інвестиції в основний капітал в основному спрямовувались на облаштування газоконденсатних родовищ, реконструкцію, технічне переоснащення і розширення діючих підприємств виробничого призначення, впровадження сучасного обладнання та енергозберігаючих технологій.

   Район продовжував приймати активну участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє». Для участі у конкурсному відборі від Балаклійського району загалом було подано 97 заявок, переможцями визнано 20 проектів. В рамках цього конкурсу проведено ремонтних робіт на 20 об’єктах на загальну суму 3,2 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету на суму   1,5 млн. грн., місцевого бюджету – 1,5 млн. грн., інших джерел на суму 154 тис. грн.

   В рамках реалізації проекту розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтовний на громаду" в районі впроваджувався проект "Технічне переоснащення системи вуличного освітлення по вул. Панченка та по вул. Данилевського с. Пришиб" на загальну суму 272,1 тис. грн., з яких кошти ПРООН – 204,9 тис. грн., Громадської організації "Явірянка" –15,6 тис. грн., сільського бюджету – 51,7 тис. грн. На сьогодні проект виконаний на 75%, встановлено 30 вуличних консольних світильників LED із 40 запланованих.

   На 2017 рік основним завданням в інвестиційній політиці є створення більш сприятливих умов для залучення в економіку району вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів.

   У поточному році місцеві територіальні громади району продовжать участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє", у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України", у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, та інших конкурсах та проектах.

   За статистичними даними, за січень - вересень 2016 року в районі введено в експлуатацію житла 797 кв. м. У 2017 році передбачається ввести в експлуатацію житла загальною площею   1,0 тис. кв. м.

   У районі було забезпечено в повному обсязі потреби населення та народного господарства у вантажних та пасажирських перевезеннях.

   Враховуючи, що у минулому році субвенція з державного бюджету на відшкодування автоперевізникам втрат від перевезення пільгових категорій громадян була не передбачена, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій громадян у міському та приміському пасажирському транспорті з районного бюджету за рахунок субвенцій з бюджетів міської, селищних та сільських рад виділено кошти в сумі 435 тис. грн.

   Обсяг наданих споживачам послуг поштового зв'язку Центром поштового зв’язку № 2 за 2016 рік збільшився на 1,5% і склав майже 6,7 млн. грн.

  Утримання автомобільних доріг загального користування здійснювалось філією "Балаклійський райавтодор" у межах виділеного фінансування, на що було витрачено 17,1 млн. грн., що в 1,3 рази більше у порівнянні з попереднім роком. Зокрема, виконано 17,1 тис. кв. м. ямкового ремонту доріг, встановлено та замінено 138 дорожніх знаків, відремонтовано 124,3 м бар’єрного огородження, встановлено 53 сигнальних стовпчики, проведено засипку промоїн  обсягом 307 куб. м та нанесено 85 км дорожньої розмітки.

   Значна увага приділена відновленню доріг загального користування району. Ці роботи проводилися за рахунок районного, місцевих бюджетів та позабюджетних джерел. Так, на поточний ремонт автодоріг загального користування району з місцевих бюджетів було виділено 9,4 млн. грн., з яких 5,8 млн. грн. - кошти районного бюджету, що у порівнянні з попереднім роком більше в 4,6 рази.

   У 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів виконано ремонт комунальних доріг у 30 населених пунктах району на загальну суму 11,2 млн. грн., що більше у порівнянні з 2015 роком в 3,2 рази.

   На 2017 рік у галузях транспорту, дорожнього господарства та зв’язку основними завданнями є своєчасне і повне забезпечення потреб господарства та населення   району в перевезеннях, підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів, утримання в належному стані існуючої мережі доріг району та сприяння впровадженню високошвидкісного інтернету в населених пунктах району.

   У поточному році продовжиться робота по ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах району.Зокрема, органами місцевого самоврядування передбачається в 2017 році виконати ремонт доріг комунальної власності на суму майже 16 млн. грн., з них найбільші кошти планують виділити Балаклійська міська рада в сумі майже 8 млн. грн., Бригадирівська сільська рада – 860 тис. грн., Веселівська сільська рада – 700 тис. грн., П’ятигірська сільська рада – 500 тис. грн., Міловська та Пришибська сільські ради – по 400 тис. грн.

   З метою збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування району також буде продовжена робота щодо їх ремонту на умовах співфінансування с місцевих бюджетів.

   Районною державною адміністрацією проводилась відповідна робота щодо виконання делегованих повноважень по управлінню комунальним майном.

   Постійно аналізувалась робота підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та керівникам цих підприємств надавались рекомендації щодо покращання фінансово-економічної діяльності.

   На жаль, у минулому році не вдалося забезпечити беззбиткову роботу районних комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, що пов’язано з постійним зростанням цін на енергоносії, матеріали, підвищенням мінімального розміру заробітної плати та тривалою процедурою затвердження тарифів.

   Проводилась необхідна робота щодо вирішення проблемних питань у житлово-комунальному господарстві району.

   Для покращення якості питної води в смт Савинці у минулому році розпочато будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини, на що з районного бюджету виділені кошти в сумі 5,6 млн. грн. На сьогодні закінчуються роботи по будівництву свердловини.

   КП «Балаклійський водоканал» було збудовано близько 5 км водогону по вулицях Соборній та Петровській в с. Петрівське та 200 м   в с. Завгороднє, перекладено 150 м водопровідних мереж по вул. 8-го Березня в смт Савинці, що дало можливість забезпечити централізованим водопостачанням населення в зазначених населених пунктах. Також завершено будівництво водогону першого підйому довжиною 2,2 км   від свердловин до водозабору в смт Донець, що дозволило забезпечити споживачів селища якісними послугами з водопостачання.

   З метою забезпечення споживачів м. Балаклія сталими послугами з водопостачання проведено ремонтні роботи на водогоні від насосної станції другого підйому до пл. Ростовцева, кошти для придбання будівельних матеріалів були виділені з районного бюджету на суму 378,6 тис. грн.      

   За рахунок коштів районного та місцевих бюджетів проведено капітальні ремонти покрівель 6 житлових будинків у м. Балаклія, 2 - у смт Савинці, 1 - у смт Андріївка та 2 - у с. Мілова. За рахунок коштів ПАТ «Укргазвидобування» відремонтовано покрівлі одного житлового будинку в м. Балаклія та двох - в смт Донець.

   Для виконання робіт з утримання житлового фонду м. Балаклія за рахунок субвенції міського бюджету районному бюджету КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» була надана фінансова підтримка на придбання необхідних матеріалів у сумі 650,0 тис. грн.

   З метою вирішення питання опалення гуртожитку по вул. Молодіжній, 1а у м. Балаклія проведено капітальний ремонт загальнобудинкових мереж електропостачання та електрообладнання в гуртожитку, на що було виділено з районного бюджету 200,0 тис. грн. та з міського бюджету 309,3 тис. грн.

   На виконання комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано сміттєвоз для м. Балаклія на суму 2,1 млн. грн.

   У районі було вчасно підготовлено житлово-комунальне господарство району до роботи в осінньо-зимовий період, на що було використано коштів у сумі 6,7 млн. грн., що більше у порівнянні з попереднім роком у 3,9 рази.

   Опалювальний сезон було розпочато своєчасно та організовано. Як ніколи раніше, протягом 2 днів було включено опалення житловим будинкам у м. Балаклія та смт Донець. Також своєчасно було включено опалення в закладах соціальної сфери. На сьогодні опалювальний сезон в районі проходить безперебійно та на належному рівні.

   Протягом 2016 року підприємства житлово-комунального господарства району в основному забезпечили надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. В той же час основною проблемою галузі залишалися неплатежі споживачів.

   Станом на 1 січня 2017 року заборгованість за послуги  з теплопостачання складає 29,0 млн. грн., послуги житлово - експлуатаційних підприємств – 6,5 млн. грн.

   Рівень розрахунків у 2016 році за послуги з теплопостачання склав 79,9%, водопостачання і водовідведення – 111,6%,послуги житлово-експлуатаційних підприємств – 97,1%.

   У минулому році продовжувалася робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 1 січня 2017 року в районі налічується 42 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,з яких 4 було створено у минулому році, у тому числі у м. Балаклія, смт Андріївка, смт Савинці та в с. Гусарівка. Крім цього, у м. Балаклія зареєстрована асоціація співвласників багатоквартирних будинків.

   Районна державна адміністрація завжди підтримує ініціативу мешканців багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ, надаючи їм необхідну допомогу для вирішення проблемних питань в утриманні житлових будинків.

   Так, у минулому році з районного бюджету та бюджету Савинської селищної ради на паритетних умовах були виділені кошти на капітальний ремонт покрівель 2 житлових будинків, де створені ОСББ, у сумі 324 тис. грн., з яких кошти районного бюджету становлять 162 тис. грн. Також з районного бюджету були виділені кошти в сумі 200 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в смт Андріївка, де створено ОСББ, та будівництво свердловини для водозабезпечення цього житлового будинку.

   Крім цього, на паритетних умовах з районного бюджету були виділені кошти в сумі 105 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по вул. Шкільній, 1 в с. Мілова.

   Продовжувалася робота щодо відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району. Зокрема, виконано ремонт мереж зовнішнього освітлення у м. Балаклія, смт Андріївка, смт Савинці, селах Борщівка, Нова Гусарівка, Мілова, Морозівка та в інших населених пунктах району.

   Проводилась необхідна робота щодо благоустрою населенихпунктів, до якої залучалися підприємства, установи та організації району.

   У минулому році було облаштовано 24 дитячих майданчики, з них 8 - у м. Балаклія, 3 - у смт Андріївка, 3 - у смт Донець та по одному в смт Савинці, селах Борщівка, Бригадирівка, Веселе, Слабунівка, Українка, Крючки, Теплянка, Новоселівка та Шевелівка.

   У м. Балаклія виконано капітальний ремонт сходів на схилі від площі Ростовцева до узбережжя річки Балаклійка, на що з районного бюджету виділено 962,0 тис. грн. та 266,6 тис. грн. з міського бюджету.

   За рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 182,0 тис. грн., Благодійного фонду «Даруй добро» депутата Харківської обласної ради А. Русецького, приватних підприємців   С. Арутюняна та Т. Русецької у сумі 272,0 тис. грн. в смт Андріївка проведено благоустрій парку. Також за рахунок цих благодійників у селищі проведені роботи з благоустрою, встановлено 7 автобусних зупинок, проведено облаштування пляжу та встановлено 3 дитячих майданчика на загальну суму 394,0 тис. грн.

   За підтримки засновників ТОВ «АФ «Борщівське» на території громади с. Борщівка відбудоване та отримало друге життя популярне серед жителів району місце під назвою «Лелека», у центрі села здійснено благоустрій паркової зони.

   На 2017 рік в житлово-комунальному господарстві основними завданнями є забезпечення на належному рівні розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги, забезпечення 100-відсоткових розрахунків житлово-комунальних підприємств району за використані енергоносії, оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, поліпшення рівня благоустрою населених пунктів району.

   У поточному році буде продовжена робота щодо відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району.

   Головним пріоритетом у житлово-комунальному господарстві залишається зменшення споживання енергоносіїв і, в першу чергу, це стосується КП БРР "Балаклійські теплові мережі".

   У поточному році також не менш важливим завданням є проведення ремонтів житлових будинків і, в першу чергу,   покрівель дахів цих будинків.

   У водопровідно - каналізаційному господарстві - вирішення питання щодо будівництва артезіанської свердловини для водозабезпечення смт Донець, реконструкції системи водовідведення та очистки стічних вод смт Донець, завершення реконструкції водоводу від насосної станції другого підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева, реконструкції очисних споруд з впровадженням фітотехнологій "Біоплато" в смт Андріївка.

   Коротко зупинюсь на наданні адміністративних послуг в районі.

   З метою виконання вимог Закону України "Про адміністративні послуги" в районі проведено організаційні заходи щодо налагодження ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

   У рамках виконання реформ із децентралізації влади та передачі функцій Мін'юсту на місцеві рівні районна державна адміністрація однією з перших набула повноважень з Державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес та розпочала надання цих адмінпослуг виключно через ЦНАП.

   У рамках пілотного проекту Центр надання адміністративних послуг в червні 2016 року першим розпочав надання адмінпослуг Мін'юсту з державної реєстрації громадських об'єднань.

   У 2016 році Центром надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації було надано понад 19 тис. адміністративних послуг, що більше у порівнянні з попереднім роком в 1,7 рази.

  На 2016 рік пріоритетними завданнями в сфері адміністративних послуг єорганізація роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом "фронт-офісу" – максимально відкритий простір для роботи з відвідувачами, створення зони консультування громадян, створення для відвідувачів Центру зручних та комфортних умов зони очікування, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями та осіб похилого віку;оновлення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, у тому числі за допомогою Німецької федеральної компанії «GIZ» обладнання Центру електронною чергою;реалізація проектів з оптимізації процесу надання адміністративних послуг та забезпечення їх надання в електронному форматі.

   Що стосується питання виконання бюджету Балаклійського району.

   За підсумками 2016 року до загального фонду зведеного бюджету району надійшло 237,6 млн. грн. податків та зборів або 110,3% до плану. У порівнянні з 2015 роком податкові надходження збільшились на 79,0 млн. грн. або на 49,7%.

   Разом з цим, до бюджету району надійшло 383,2 млн. грн. цільових субвенцій з Державного бюджету, що на 118,4 млн. грн. більше ніж у попередньому році. Додаткових дотацій з Державного бюджету надійшло 1,8 млн. грн., що на 1,3 млн. грн. більше ніж у 2015 році.

   Усі 25 місцевих бюджетів забезпечили виконання дохідної частини.

   В 2016 році структура надходжень податків і зборів виглядає наступним чином: надходження податку на доходи фізичних осіб складають 62,5%, плата за землю – 15,5 %, єдиний податок – 11,9%, акцизний податок - 4,8%, податок на нерухоме майно - 1,8%, інші надходження – 3,5%.

   Видаткова частина бюджету району за 2016 рік склала 546,9 млн. грн., що на 122,8 млн. грн. більше ніж у 2015 році.

   Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду складають видатки на соціальний захист населення - 38,2%, освіту – 24,1% та охорону здоров’я - 13,2%.

   У 2016 році бюджетні кошти, в першу чергу, спрямовувалися на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, придбання медикаментів, продуктів харчування та оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії. В загальному обсязі видатків фінансування захищених статей займає 87,1% і складає 427,8 млн. грн. Серед них заробітна плата та нарахування – 170,8 млн. грн., оплата за спожиті енергоносії – 39,1 млн. грн., харчування – 8,0 млн. грн., медикаменти – 5,4 млн. грн., виплата пенсій, допомог та інших трансфертів населенню – 204,5 млн. грн.

   Станом на 1 січня 2017 року у районі відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району.

   У 2017 році пріоритетними напрямами розвитку району має стати продовження нарощування його економічного потенціалу та розвитку підприємницької діяльності з метою росту рівня життя населення.

   Підвищення з 1 січня 2017 року рівня мінімальної заробітної плати до 3200 грн. і мінімального розміру посадового окладу працівника 1 розряду Єдиної тарифної сітки та прожиткового мінімуму громадян до 1600 грн., а також прийняття ряду змін до Податкового кодексу України сприятиме росту надходжень до бюджету району податку з доходів фізичних осіб, який є основним резервом поповнення його доходної частини.

   Крім того, підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати сприятиме наповненню місцевих бюджетів податком на нерухоме майно відмінне від земельних ділянок, єдиним податком, державним митом та платою за надання адміністративних послуг.

   Разом з цим, буде продовжуватися робота по укладанню договорів оренди з землекористувачами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

   Зупинюсь на питаннях, пов'язаних з ринком праці району.

   Рівень безробіття склав 3,5 %, що на 0,5 % менше ніж у 2015 році.

   Навантаження на 1 вільне місце збільшилось на 86 чоловік і склало 200 чоловік.

   Станом на 1 січня 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 1806 чоловік, що на 219 чол. менше, ніж на відповідну дату 2016 року.

   Протягом 2016 року в районі було створено 425 робочих місць, у тому числі юридичними особами - 96 робочих місць та у сфері малого бізнесу – 329 робочих місць.

   У районі було забезпечено стабільне зростання рівня середньомісячної заробітної плати.

   За статистичними даними, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району за січень-вересень 2016 року складає 5588,0 грн., що до відповідного періоду попереднього року становить 121,3 %, до середнього рівня по області – 128,8 %.За рівнем середньомісячної заробітної плати район займає 1 місце по області.

   Станом на 1 січня поточного року середній розмір пенсії склав 1854 грн., темп зростання якого до відповідної дати 2016 року становить 107,2 %.

   У районі продовжувалася робота щодо соціального захисту, перш за все, малозабезпечених верств населення.

   З метою підтримки соціально вразливих верств населення, за 2016 рік було призначено та виплачено допомог на суму 74,2 млн. грн., що на 6,5 млн. грн. більше ніж за 2015 рік. Виплата всіх видів державних соціальних допомог проводилась вчасно, заборгованість відсутня.

   Хочу зазначити, що суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення є надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії. У минулому   році система надання житлових субсидій проводилась за спрощеним порядком, налагоджено взаємодію управління соціального захисту населення райдержадміністрації з житлово-комунальними підприємствами, управлінням Пенсійного фонду України у Балаклійському районі, районним центром зайнятості, проводилась відповідна інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення.

   Субсидій на оплату житлово-комунальних послуг призначено 21825 сім’ям, що на 8151 сім’ю більше ніж за 2015 рік. Сума нарахованих субсидій у порівнянні з 2015 роком збільшилась на 83,4 млн. грн. або в 2,4 разів і склала 150,5 млн. грн.

  Пільги з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з Державного бюджету профінансовано на суму 14,9 млн. грн., що більше у порівнянні з 2015 роком у 1,4 рази.

   З Державного бюджету виплачено різних видів допомог та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у сумі 1,9 млн. грн.

   Станом на 1 січня 2017 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває 286 учасників бойових дій АТО.

   У районі приділяється значна увага соціальному захисту учасників антитерористичної операції.

  У 2016 році з місцевих та районного бюджетів було виплачено матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на загальну суму 146,3 тис.грн., у тому числі 136,5 тис. грн. виплачено 90 демобілізованим учасникам антитерористичної операції та 9,8 тис. грн. - допомога 10 сім`ям учасників антитерористичної операції.

   Проліковано демобілізованих учасників антитерористичної операції: стаціонарно – 16 осіб, з яких 9 чол. у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні, 7 чол.- в обласних закладах; амбулаторно – 28 осіб. Послуги із зубопротезування отримали 47 учасників бойових дій на суму 65,6 тис. грн. та 4 члени сім’ї загиблого військовослужбовця в АТО на суму 5,1 тис. грн.

   На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації для забезпечення санаторно – курортним лікуванням перебуває 11 учасників бойових дій АТО з числа демобілізованих. У грудні 2016 року 2 учасники бойових дій АТО отримали путівки до санаторію “Токарі”.

   За 2016 рік 5 учасників бойових дій пройшли 14-денні курси психологічної реабілітації на базі дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”, 4 учасники бойових дій - на базі санаторію “Орізонт” та 1 учасник бойових дій - ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Подільський Артек”.

   Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, у санаторно-курортних закладах Харківської області, затвердженого рішенням обласної ради від 9 квітня 2015 року, за рахунок коштів обласного бюджету в серпні 2016 року один учасник бойових дій АТО отримав послуги з відпочинку в ДП “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” на суму 4,0 тис. грн.

   На виконання заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених в запас або відставку) в 2016 році 12 учасників бойових дій АТО отримали послуги професійного навчання за професією водій автотранспортних засобів (категорія В, Д, Е) на загальну суму майже 60 тис. грн.

   До Головного управління Держгеокадастру в Харківській області та органів місцевого самоврядування учасниками антитерористичної операції подано 272 заяви на отримання земельних ділянок у власність, з яких на сьогодні 182 заяви розглянуто та надано дозволи на розроблення проектів землеустрою загальною площею 355 га.

  На території району зарезервовано 59 га земельних ділянок, які можуть бути передані власність учасникам АТО.

   За 2016 рік путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку отримали 84 дитини учасників бойових дій АТО, з яких 11 дітей отримали путівки до позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Олімпія" м. Балаклія.

   У районі здійснюється облік сімей та осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 щомісячної допомоги зазначеним особам виплачено на суму 8,2 млн. грн.

   У поточному році основними завданнями у соціальній сфері є недопущення заборгованості з виплати заробітної плати,   матеріальна підтримка найбільш незахищених верств населення, забезпечення надання населенню державних соціальних допомог та житлових субсидій, надання допомоги сім’ям загиблих і демобілізованих учасників АТО,  соціальний захист внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та недопущення погіршення ситуації на ринку праці.

   Основним змістом регіональної соціальної політики у минулому році було створення умов для досягнення якісно нового рівня освіти, культури та медичного обслуговування громадян.

  Проведено моніторинг демографічних змін та умов функціонування навчальних закладів району та приведено їх у відповідність до потреб населення. На виконання рішення відповідних сесій районної ради протягом червня – серпня 2016 року понижено ступінь та перейменовано Октябрську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (Пришибської сільської ради) Балаклійської районної ради. Здійснено відповідні заходи щодо зміни типу та перейменування Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Балаклійської районної ради та ліквідації Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 3 Балаклійської міської ради, що дало змогу відкрити Балаклійський навчально-виховний комплекс (3 групи, 60 дітей). Завершено реконструкцію приміщення Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та відкрито на базі школи навчально-виховний комплекс (1 різновікова група, 25 дітей). Відкрито 1 додаткову групу в Петрівському дошкільному навчальному закладі. Відкриття навчально-виховних комплексів та додаткової групи у дитячому садку дало змогу збільшити кількість груп та відсоток дітей, охоплених дошкільною освітою.

   Важливим питанням є реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами. У навчальних закладах району створюються умови для забезпечення їх прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти. У Балаклійському дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) № 8 компенсуючого типу для 57 дітей організована корекційна робота з дітьми, які мають порушення мовлення.

  На базі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 комбінованого типу виховується 23 дитини з затримкою психічного розвитку. З дітьми працюють вчителі логопеди, дефектологи та практичні психологи. У 2016/2017 навчальному році на базі Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 відкрито інклюзивний клас. З 1 вересня 2016 року до 1 класу зараховано дитину з інвалідністю з порушеннями зору.

  Проведено заходи щодо збереження мережі гуртків та збільшення відсотка охоплення дітей позашкільною освітою Балаклійським центром дитячої та юнацької творчості та Балаклійською станцією юних натуралістів. На сьогоднішній день організованим дозвіллям у 189 гуртках охоплено 4440 дітей, що становить 65,5 % від загальної кількості школярів.

   На початок навчального року навчальні заклади району укомплектовані відповідними педагогічними кадрами, працевлаштовано 11 молодих спеціалістів.

   Педагогічні працівники у повному обсязі отримали заробітну плату, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.

   Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості та вчителів організовано безкоштовний підвіз до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку 12 шкільними автобусами. У жовтні 2016 року за рахунок залишку освітянської субвенції з державного бюджету та співфінансування з районного бюджету придбано 1 шкільний автобус, що дало змогу оновити парк шкільних автобусів сучасною технікою. У 2016/2017 навчальному році підвозом забезпечено 231 учень та 150 педагогічних працівників, що становить 100% від потреби.

   Навчальні заклади району організовано розпочали 2016/2017 навчальний рік та своєчасно були підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період, на що було залучено понад 25 млн. грн. з різних джерел фінансування.

   З метою підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період проведено капітальний ремонт м’яких покрівель у 7 навчальних закладах, капітальний ремонт шиферної покрівлі Петрівської ЗОШ.

   За кошти районного бюджету проведено капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові у 12 навчальних закладах; реконструкцію частини приміщення Савинського навчально-виховного комплексу для розміщення їдальні та   капітальний ремонт харчоблоку Балаклійського НВК, Донецького ДНЗ № 1 та Донецького ДНЗ № 2; перепланування існуючих приміщень Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів для розміщення навчально-виховного комплексу.

   Здійснено капітальний ремонт системи опалення у Борщівському НВК та капітальний ремонт системи опалення в котельні Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

   Проводиться ремонт туалетів в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.

   Також з районного бюджету виділено кошти на придбання технологічного обладнання в шкільні їдальні, обладнання довгострокового користування, спортивного обладнання, на проведення поточних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах, придбання миючих засобів, інвентарю. Виділено кошти на співфінансування для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів.

   Відповідно до конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом у майбутнє» здійснено капітальний ремонт м’якої покрівлі Андріївської ЗОШ № 2, капітальний ремонт харчоблоку та туалету з придбанням обладнання у Балаклійському ДНЗ № 1, капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові у 6 навчальних закладах, капітальний ремонт харчоблоку у Балаклійському ДНЗ № 7,капітальний ремонт системи опалення у Балаклійському ДНЗ № 2. 

  Завдяки співпраці із Німецькою федеральною компанією «GIZ» замінено дерев’яні вікна на металопластикові у Балаклійській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.

  Для покращання матеріально-технічної бази навчальних закладів за кошти районного бюджету придбавалось технологічне обладнання (холодильник, електричні плити, генератори, мультимедійне обладнання та інше), меблі, посуд.

   У 2016 році з районного бюджету виділено 2,7 млн. грн. для проведення поточних ремонтів та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району.

   Так як державною освітньою субвенцією не передбачено кошти на організацію харчування учнів 1-4 класів та підвозу учнів та вчителів у районі, фінансування даних питань реалізовано через районні Програми організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки та «Шкільний автобус», що дало змогу забезпечити харчуванням 2795 учнів 1-4 класів та 239 дітей пільгових категорій, 190 вихованців у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів, 1759 дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням у період проведення оздоровчої кампанії 2016 року та забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників до місць навчання та роботи.

   Проводилась робота щодо оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням. Так, у 2016/2017 навчальному році у Балаклійській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 за кошти обласного бюджету встановлено сучасний кабінет біології. У 4 загальноосвітніх навчальних закладах встановлено комп’ютерне обладнання, отримане відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. За рахунок коштів районного бюджету оновлено комп’ютерні класи у 6 загальноосвітніх навчальних закладах. За рахунок спонсорської допомоги обладнано комп’ютерними класами Андріївську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Балаклійську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Також придбано сучасну комп’ютерну техніку для 21 загальноосвітнього навчального закладу. Проводились заходи щодо облаштування навчальних закладів новими меблями. Завдяки співпраці з Польським фондом Міжнародної допомоги для Балаклійських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та № 2, Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 придбано мультимедійне обладнання та меблі для класних кімнат. Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» придбано спортивне обладнання для цих шкіл.

   Пріоритетними завданнями в галузі освіти на 2017 рік є забезпечення надання доступної та якісної освіти через існуючу мережу загальноосвітніх навчальних закладів району з урахуванням потреб особистості, суспільних запитів та державних вимог; спрямування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на підвищення рівня надання освітніх послуг та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу; забезпечення якісної підготовки учнів та вихованців навчальних закладів району до інтелектуальних, творчих та спортивних змагань різних рівнів; посилення національно-патріотичного виховання та збагачення духовного потенціалу учнівської молоді навчальних закладів району; активізація роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою шляхом відкриття на базі дошкільних навчальних закладів додаткових груп; продовження комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів, створення єдиного освітнього простору шляхом запровадження програми ІСУО (інформаційна система управління освітою), придбання інформаційних навчальних комп’ютерних комплексів.

   Також одним із головних пріоритетних завдань є проведення заходів   з енергозбереження в закладах освіти.

   Буде продовжено роботу щодо участі в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» та інших конкурсах різних рівнів.

   Пріоритетним завданням у 2017 році залишається покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Планується провести капітальні ремонти покрівель, систем опалення, ремонти харчоблоків, заміну вікон на енергозберігаючі в навчальних закладах району.

   Що стосується галузі охорони здоров’я, то у минулому році для подальшого підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню району, поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, умов праці медичних працівників та умов перебування хворих в медичних закладах здійснені заходи по проведенню капітального і поточного ремонтів, придбанню меблів, запасних частин, м’якого інвентарю, медичного обладнання, на що було використано 15,5 млн. грн. з різних джерел фінансування.

   Зокрема, в 10 структурних підрозділах центральної клінічної районної лікарні та 3 підрозділах первинної ланки проведено заміну 699 віконних та 85 дверних блоків на металопластикові на загальну суму 3,8 млн. грн.  

  На проведення різних видів ремонтних робіт приміщень та будівель в 24 структурних підрозділах медичних закладів району за рахунок коштів всіх рівнів місцевих бюджетів використано 8,8 млн. грн.

   Впродовж 2016 року за кошти місцевого бюджету на модернізацію медичного обладнання, комп’ютерної техніки, меблів медичного та немедичного призначення використано 2,5 млн. грн., у тому числі в структурних підрозділах первинної ланки – 1,6 млн. грн., вторинної ланки – 835 тис. грн.

   Для комфортного перебування хворих в осінньо-зимовий період в умовах амбулаторного лікування та в цілодобовому стаціонарі здійснена хімічна промивка системи опалення поліклінічного відділення та частини стаціонарного відділення центральної клінічної районної лікарні на загальну суму 311,4 тис. грн. Проведено оновлення м’якого інвентарю та постільної білизни для денних стаціонарів на суму 178,7 тис. грн.

   За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у минулому році завершені роботи по реконструкції двоповерхової нежитлової будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с. Петрівське та квартири лікаря на загальну суму 8,1 млн. грн. За рахунок коштів районного бюджету в сумі 464,3 тис. грн. здійснена закупівля медичного та немедичного обладнання, офісних та медичних меблів для даної амбулаторії.

  Протягом 2016 року здійснювалось виконання районнихПрограм, метою яких є зниження рівня захворюваності та смертності від неінфекційних та соціально-небезпечних хвороб, забезпечення окремих категорій громадян безкоштовними медичними препаратами та засобами. На фінансування районних Програм впродовж 2016 року з місцевих бюджетів витрачено 1,1 млн. грн.     

   Згідно ст.14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою реалізації регіональної програми «Цукровий діабет», а також забезпечення хворим на цукровий діабет компенсації вартості медикаментів в районі розпочав дію «Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну». За 2016 рік для хворих на цукровий діабет придбано інсулінів на суму майже 2 млн. грн.

   На 2017 рік пріоритетними завданнями в галузі охорони здоров’я є подальший розвиток первинного рівня надання медичної допомоги, забезпечення доступності, своєчасності та якості медичної допомоги, реалізація заходів по профілактиці інфекційних та соціально небезпечних захворювань, покращання стану кадрового забезпечення медичної галузі району шляхом покращання умов праці медичних працівників та умов їх проживання, підвищення ефективності роботи галузі охорони здоров`я шляхом подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, покращання матеріально-технічної бази лікувальних закладів району.

  Також пріоритетним завданням залишається впровадження заходів з енергозбереження.

  Що стосується розвитку сфери культури в районі.

  Робота закладів культури спрямовувалась на більш повне задоволення культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток національно-культурних надбань.

   Протягом 2016 року у районі функціонувало 73 заклади культури. У клубних закладах налічується 106 клубних формувань, із них для дітей і підлітків – 57. Кількість учасників в них налічується – 1269 чоловік, з них – 709 дітей. У районі сім колективів мають почесне звання «Народний», один колектив – «Зразковий».

   Впродовж 2016 року в клубних закладах району творча молодь брала активну участь у проведенні тематичних, мистецьких вечорів, концертів, театралізованих дійств, культурно-розважальних програм з відзначення державних, народних свят, історичних та пам'ятних дат.

   У центрі уваги знаходилися питання поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури, підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

   Всього на проведення капітальних ремонтів в закладах культури району витрачено 5,2 млн. грн., з яких 3,8 млн. грн. кошти місцевих бюджетів, 1,2 млн. грн. – районного бюджету та 146 тис. грн. – обласного бюджету.

   На поточні ремонти з місцевих бюджетів витрачено 777,0 тис. грн., з районного бюджету – 155,0 тис. грн. На поліпшення матеріально – технічної бази з місцевих бюджетів виділено 634,0 тис. грн., з районного бюджету –  432,0 тис. грн.

  Зокрема, за рахунок коштів районного бюджету здійснено капітальний ремонт фасадів районного комунального закладу «Балаклійський районний Будинок культури» на суму 276,4 тис. грн.

   У 3 закладах культури проведено капітальний ремонт покрівель дахів на загальну суму 1,5 млн. грн. та у 7 закладах замінено 73 вікна на енергозберігаючі на загальну суму   641,9 тис. грн.

   У результаті перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» в Борщівському сільському клубі здійснено капітальний ремонт системи опалення, загальна сума проекту 112,6 тис. грн.

   Проведено капітальний ремонт великої зали в Асіївському сільському Будинку культури   на суму 478,3 тис. грн., капітальний ремонт глядацької зали та сцени Гусарівського сільського Будинку культури на суму 791,5 тис. грн. та інше.

   У 18 закладах культури проведено поточні ремонти.

   На 2017 рік пріоритетними завданнями у сфері культури є поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, аматорів народної творчості, забезпечення належного комплектування фондів бібліотек новою літературою та періодичними виданнями, подальша інформатизація бібліотек, придбання комп’ютерної техніки, збереження історичних пам'яток, покращання матеріально-технічної бази закладів культури.

   У районі традиційно проводилися спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи серед усіх верств населення. Було організовано та проведено більше 100 спортивно-масових заходів районного та обласного рівня.

   Всього заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах охоплено 14,0% учнів загальноосвітніх шкіл району.

   Вихованці Балаклійської ДЮСШ брали участь у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірах, де виборювали призові місця та ставали неодноразовими переможцями змагань.

   Значна увага приділяється розвитку футболу в районі.

   Наприкінці лютого минулого року завершилась зимова Першість Балаклійського району з міні-футболу. Чемпіоном 5-ї ювілейної Першості став балаклійський «Восток», другий – «Олімпік» (с. Вербівка), третій – «Атлетик» (с. Борщівка).

   На початку грудня 2016 року було розпочато черговий розіграш зимової Першості з міні-футболу, в якій бере участь рекордна кількість учасників 16 команд з 9 населених пунктів району.

   В березні минулого року, вперше, був започаткований весняний кубок Балаклійського району з міні-футболу, у якому боротьбу за перемогу вели15 колективів.

   Вперше в Балаклійському районі проводилась літня Першість району з міні-футболу, де приймали участь 7 команд.

   Розіграно весняний Кубок Балаклійського району пам’яті В.М. Лєтка, переможцем стала команд з смт Андріївка “Авангард”. Відбулась Першість Балаклійського району з футболу серед аматорських команд,у якому прийняло участь 10 команд та осінній Кубок Балаклійського району.

   З метоюсприяння розвитку футболу у районі команди ФК "Цементник" та СК "Газовик" приймають участь у Першості Харківської області з футболу.

   Вперше в м. Балаклія був проведений футбольний матч серед ветеранів Балаклійського району та ветеранів ФК «Металіст» (Харків).

  Регулярно в м. Балаклія та інших населених пунктах району проводяться турніри з футболу, міні-футболу серед дитячих команд.

   Хочу зазначити, що наприкінці квітня минулого року завершені роботи по усуненню аварійного стану КП БРР "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел", на що витрачено 2,6 млн. грн. На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію нежитлових будівель та споруд по вул. Центральній, 4 в м. Балаклія під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо- юнацький спортивно- оздоровчій комплекс "Вимпел".

   На 2017 році у галузі фізичної культури та спортуосновними завданнями є створення належних умов для забезпечення якісної підготовки спортсменів району до участі в районних та обласних змаганнях, подальший розвиток та підтримка команд ігрових видів спорту, збереження існуючої мережі спортивних споруд району, проведення реконструкції нежитлових будівель і споруд по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс «Вимпел», веслувальної бази в смт Донець, капітального ремонту будівлі Балаклійської ДЮСШ (спортивна зала "Олімп").

   У 2016 році в районі продовжувала реалізовуватись державна політика стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок.

   Послугами служби зайнятості скористалися 1823 чоловіка з числа молодих людей, з яких працевлаштовано 887 чоловік, 10 молодим людям виділена одноразова матеріальна допомога на відкриття власної справи на загальну суму 140,8 тис. грн.

   Продовжував функціонувати Балаклійський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, розрахований на цілодобове перебування 20 вихованців віком від 3 до 18 років. У 2016 році виповнилося 10 років діяльності центру з часу його створення. За цей період (2006-2016 роки) у закладі пройшли курс реабілітації 304 дитини. Упродовж 2016 року отримали комплекс реабілітаційних послуг 44 вихованці.

   На обліку в районі перебуває 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування – це на 14 дітей менше, ніж у 2015 році. Рівень соціального сирітства дітей у 2016 році знизився на 10 %.

   Зі 131 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 126 дітей виховуються в сім’ях громадян, 5 дітей – у дитячих державних закладах.

   У районі налічується 10 прийомних сімей, у яких виховується 13 дітей; 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей; в сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 101 дитина; на території району мешкає 62 усиновлені дитини. За умовами проживання і виховання зазначених дітей здійснюється постійний нагляд, діти користуються передбаченими законодавством пільгами.

   За період оздоровчої кампанії дітей та підлітків у 2016 році всіма формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 7728 дітей шкільного віку, на що було використано   з різних джерел фінансування 16,2 млн. грн., що більше у порівнянні з попереднім роком в 1,5 рази. При цьому значна увага була приділена оздоровленню дітей пільгових категорій, в тому числі дітям внутрішньо переміщених осіб, дітям учасників антитерористичної операції.

  У галузі політики з питань сім’ї, дітей та молоді основними завданнями є створення умов для формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки і навичок, які ґрунтуються на здоровому способі життя; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; збереження повноцінно функціонуючої мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та інше.

   Організаційна діяльність.

   У зв’язку з введенням в дію нового Закону України "Про державну службу" була проведена робота з упорядкування структури райдержадміністрації, затверджено новий штатний розпис, перейменовано посади та приведено у відповідність співвідношення посад категорій "А", "Б" і "В", визначено перелік посад, які виконують функції з обслуговування.

   Процес оптимізації структури та кадрів райдержадміністрації у 2016 році розпочато зі скороченням на 20 % штатної чисельності працівників районної державної адміністрації, яку на сьогодні завершено. Станом на 31.12.2016 року штатна чисельність райдержадміністрації складає 173 одиниці (152 державних службовців): апарат – 36 штатних одиниць (28 державних службовців) та 14 структурних підрозділів райдержадміністрації – 137 штатних одиниць ( 124 державних службовців), в тому числі: 4 управління, 7 відділів, 2 сектори, 1 служба. Фактично працюють   125 державних службовця, вакантних посад - 27.

  Слід відмітити, що переважна більшість працюючих в структурі районної державної адміністрації залишається в управлінні соціального захисту населення, штатна чисельність якого складає 68 чол. Основними завданнями управління є реалізація соціальної політики держави, надання якісних соціальних послуг населенню.

  Загалом райдержадміністрація, як орган виконавчої влади, з урахуванням кадрового потенціалу спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством.

   Такими є основні підсумки соціально-економічного розвитку району за 2016 рік та основні пріоритетні завдання на 2017 рік.

  В завершення хочу наголосити, що виконання завдань Програми соціально - економічного розвитку   району на 2017 рік можливе лише за умови скоординованої та ефективної роботи районної державної адміністрації, депутатського корпусу району, органів місцевого самоврядування та керівництва підприємств, установ та організацій району. У зв’язку з цим, запрошую всіх причетних до плідної співпраці у виконанні зазначених завдань.

   Дякую за увагу!

__________________

Сьогодні в Україні

Радіо Балаклії

Календар новин

<< < січня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

gds inform

DPI inform

public inf

nadu
 

drv

minreg

agroHODA

nalog

balrada

gorsovet

Vistibal