Статті

Ще раз про субсидію та монетизацію

1488795185 21Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності 01.05.2017 урядом удосконалено порядок надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з метою підвищення їх ефективності.  


  Вищезазначеними змінами передбачено, що субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік. Це означає, що під час здійснення розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за період з квітня 2016 року по березень 2017 року включно.
  У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць.
  Таким  чином, враховуватимуться більш актуальні доходи, а не за попередній календарний рік.
  Інформація про доходи отримуватиметься, як і раніше, від ДФС у порядку, що діє зараз.  Крім того запроваджується обмін інформацією на центральному рівні з Пенсійним фондом України з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  Вказаною постановою уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на початок періоду, за який враховуються доходи):
- особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, або у яких відсутній дохід, але вони навчалися за денною формою навчання, для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи (станом на 31.03.2017 – 1600 грн.);
- особам, у яких відсутні доходи - для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (3200 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;
- особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи. Районні комісії можуть приймати рішення  щодо врахування фактичних розмірів доходів для інших категорій громадян під час призначення субсидії;
- особам, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.
  Крім того, з 1 травня 2017 року доповнено перелік соціальних допомог, які не враховуються до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії, а саме: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
  При призначенні субсидії на наступний термін враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. Інформацію про суму такої заборгованості надають підприємства-надавачі послуг.
  За наявності такої заборгованості субсидія на наступний термін не призначається, про що управління соціального захисту населення  інформує громадянина. Якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.
  Слід звернути увагу, що громадянам, яким призначено субсидію, зобов'язані протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення: про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (орендар – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, шляхом подання відповідних документів.
  Орендарям житлового приміщення; особам, у яких субсидія в період опалювального сезону була призначена в розмірі 0,0 грн. та громадянам, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива субсидія на наступний період може бути призначена лише за особистим зверненням.
  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» в частині встановлення соціальної норми житла для домогосподарств, що складаються з однієї-двох непрацездатних осіб у розмірі 75 кв. м на домогосподарство (до змін, на одну особу – 48,87 кв. м, на дві особи – 62,52 кв. м). При цьому комісії матимуть право, як і раніше, призначати субсидію на понаднормову площу.
  Вищезазначеною постановою передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг газопостачання, електропостачання для індивідуального опалення. Невикористані суми субсидії, що не перевищують вартості  (станом на 1 травня) 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, відтепер не залишатимуться на рахунках отримувачів в організаціях, а перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через поштові відділення зв’язку.
  Шановні громадяни, які отримали запрошення або були повідомлені за телефоном щодо  подання заяви  на монетизацію залишків невикористаних коштів субсидії на опалення, Вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації до 1 вересня 2017 року за адресою: пл. Ростовцева, б. 4, каб. 21. Довідки  за телефоном: 2 09 32.