line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Статті

ДПІ повідомляє

 


Граничний строк подання звітності за ||| квартал 2013 року - 9 листопада

 


 

 

   

 

 

 

Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків, містить відомості про результати діяльності платника податку, фіксує процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету.

Виконання податкової звітності може здійснювати як платник податку самостійно, так і його представник або податковий агент.

Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, зазначених у звітності за ІІІ квартал, триватиме до 19 листопада 2013 року.

Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За повторне таке порушення протягом року штраф зросте до 1020 грн.(п. 120.1ст. 120  Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755- VI).

 

Запрошуємо звірити дані щодо податку на нерухоме майно

ДПІ у Балаклійському районі  ГУ Міндоходів у Харківській області повідомляє! Згідно статті 265 Податкового кодексу України фізичні особи можуть звернутися до органу Міндоходів за місцем розташування об’єкту житлової нерухомості для звірки даних щодо житлової площі такого об’єкту, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку на нерухоме майно.

Зокрема, для звірки даних щодо об’єктів житлової нерухомості, які розташовані у Шевченківському районі платники податку можуть звернутися до вікна № 17 у Центрі обслуговування платників податків. Для проведення такої звірки необхідно мати при собі документи, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання.

Власники нерухомості, які проживають на території обслуговування ДПІ  можуть провести звірку даних зі сплати податку на нерухоме майно за адресою м.Балаклійському районі , вул.Муканова,63, кабінет 15. або за тел. 5-19-63

Для отримання торгового патенту, завітайте до ЦОПП

Відповідно до норм законодавства придбавати та сплачувати торговий патент необхідно за місцем сплати збору.

Зокрема, платниками збору, які:

- провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

- здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

- здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

- здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

- здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів - за місцем провадження такої діяльності.

Центр обслуговування платників знаходиться за адресою :м. Балаклія , вул.Муканова,63

Дохід від продажу нерезидентом успадкованої квартири не оподатковується 

ДПІ у Балаклійському районі  Головного управління Міндоходів у Харківській області роз’яснює порядок оподаткування доходів нерезидента від продажу успадкованої або подарованої йому квартири.

Так, відповідно до ст. 172 Податкового кодексу України дохід, отри­маний платником податку від про­дажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного подат­кового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (вклю­чаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій зе­мельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної Земельним кодексом залеж­но від її призначення, та за умови перебування такого майна у влас­ності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Водночас умова щодо перебування такого майна у власності платника подат­ку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платни­ком у спадщину.

Відповідно до п. 172.9 ст. 172 По­даткового кодексу України до­хід від операцій з продажу  (обміну) об'єктів нерухомос­ті, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується в порядку та за ставками, встановленому для резидентів України.

Отже, дохід від операцій з про­дажу не частіше одного разу на рік об'єкта нерухомості – квартири – , яка перебуває у власності платника податку (фі­зичної особи – нерезидента) мен­ше трьох років та отримана ним у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Втім, оскільки умова щодо перебу­вання нерухомого майна (кварти­ри) у власності платника податку понад три роки не поширюється тільки на майно, отримане таким платником у спадщину, то дохід, отриманий платником подат­ку — нерезидентом від продажу не частіше одного разу на рік по­дарованої квартири, яка перебу­ває у його власності менше трьох років, оподатковується за ставка­ми 15 (17)%.   

    

Реквізити податкової накладної

Міндоходів України повідомлено, що якщо податкова накладна містить недостовірні реквізити підприємства-продавця/покупця, зазначено неправильний індивідуальний номер платника-продавця/покупця, наведена в ній назва платника-продавця/покупця не відповідає назві, наведеній у статутних документах, чи відсутній хоча б один з обов’язкових реквізитів, то така накладна не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем.

Лист від 27.09.2013 р. № 11982/6/99-99-19-04-02-15

18 березня відзначатиметься День працівника податкової та митної справи України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 554/2013

Про День працівника податкової та митної справи України

Ураховуючи значну роль органів доходів і зборів у забезпеченні єдності та цілісності податкової і митної політики держави, на підтримку ініціативи Міністерства доходів і зборів України постановляю:

1. Установити в Україні професійне свято — День працівника податкової та митної справи України, яке відзначати щорічно 18 березня.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 22 червня 1992 року №353 «Про День митної служби України»;

Указ Президента України від 24 жовтня 2005 року №1506 «Про День працівника державної податкової служби України».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Екологічний податок – щодо його сплати на митному кордоні

 

З 1 вересня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №422-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм», згідно з яким екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів сплачується особами, віднесеними до платників цього податку: у разі виробництва, ввезення, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.

Також, віднесено до переліку платників цього податку осіб, які ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту.

При здійсненні пропуску транспортного засобу (кузову) на митну територію України, посадова особа митного органу:

- перевіряє правильність обчислення та повноту сплати податку;

- проставляє у митній декларації на транспортний засіб (кузов) відмітку про сплату;

- оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату або про звільнення від сплати цього податку для подальшого здійснення державної реєстрації транспортного засобу органами внутрішніх справ України.

 

Фермерські господарства не є платниками єдиного соціального внеску

 

До переліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування члени фермерських та особистих селянських господарств не віднесено, але вони мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить цим особам право на пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п.3 частини першої ст.7 та частини п’ятої ст.10 Закону про ЄСВ члени фермерських та особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, з якої нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску і більшою за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску.

Зазначені особи сплачують єдиний внесок залежно від обраного виду соціального страхування у таких розмірах ( у відсотках самостійно визначеної суми):

- загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 33,2 відс.;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 1,5 відс.;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 1,9 відс.;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 1,51 відс.

Довідково: дана норма визначена частиною першою ст.4 та частиною першою ст.10 Закону про ЄСВ

На Київщині перекрито міжнародний канал надходження нелегального тютюну та спирту

Під час проведення операції „Тютюн-Контрафакт-2013” на Київщині співробітниками Міндоходів викрито злочинне угрупування, яке займалося незаконним придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 36 млн. гривень.

У рамках порушеного  кримінального провадження було проведено ряд обшуків, внаслідок яких перекрито міжнародний канал надходження нелегальних підакцизних товарів. Як з’ясувалося, злочинне угрупування діяло по всій території України. Бази зберігання тютюнових виробів  знаходилися у Київській, Волинській, Закарпатській областях, а реалізацією та зберіганням спирту „займалися” Івано-Франківськ та Одещина.

Організаційним центром та координатором роботи всіх напрямів злочинного „виробництва” був Київ. Саме тут, за адресою одного з фігурантів справи були вилучені бланки товарно-транспортних накладних, 16 митних (транзитних) пломб для опломбування вантажних автомобілів, незаповнені бланки з відбитками печаток, печатка ООО «Т» (м. Москва, Російська Федерація), яка використовувалася для виготовлення документів для транзитного переміщення вантажу по території України, 10 тис. дол. США готівкою та зразки тютюнових виробів.

Через свою протиправну діяльність ділків бюджет втратив майже 13,5 млн. грн. акцизного податку з тютюнових виробів (9,5 млн. грн.) та спирту (4 млн. грн.).

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 36 млн. гривень. Зокрема, вилучено понад 2,2 млн. пачок тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь на суму майже 27 млн. грн., 7,9 тис. дал. спирту загальною вартістю понад 6,3 млн. грн., 10 тис. доларів США готівкових коштів та 4 вантажних автомобіля загальною вартістю 3 млн. грн. Триває досудове розслідування кримінального провадження.

Загалом, лише протягом останнього тижня слідчими та оперативними підрозділами Міндоходів під час обшуків складських приміщень та місць проживання груп осіб, які здійснювали незаконне виробництво підакцизної продукції, виявлено та вилучено промислове устаткування для виготовлення тютюнових виробів, близько 8 тон тютюну, 3 мільйони пачок незаконно виготовлених цигарок, понад 5 мільйонів марок акцизного податку Російської Федерації із ознаками підробки, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, близько 80 тон спирту, понад 100 тис. пляшок контрафактних алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Чи звільняється від сплати єдиного внеску ФОП на загальній системі оподаткування, яка є пенсіонером за віком?

Згідно до п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Відповідно п. 2 частини 1 ст. 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у п. 4 ст. 4 цього Закону, а саме фізичних осіб - підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), ЄВ нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності.

При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Отже, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, яка отримує пенсію за віком, повинна нараховувати та сплачувати ЄВ на загальних підставах. Винятків та пільг для зазначеної категорії фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.

 

Яким чином платник може отримати довідку про відсутність заборгованості зі спати єдиного внеску?

Відповідно до частини 7 ст.14 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) органи доходів і зборів зобов’язані проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, а саме: роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Таким чином, платник може звернутися з заявою в довільній формі щодо отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати ЄВ до органу доходів і зборів за основним місцем обліку.

Довідка видається безоплатно на підставі поданої заяви, яка обов’язково містить посилання на найменування підприємства (установи, організації), до якого буде подано довідку.

Контролюючий орган на підставі даних картки особового рахунку платника визначає наявність/відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на дату формування довідки.

Довідка за довільною формою (крім довідки про відсутність заборгованості із сплати ЄВ у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою) надається платнику ЄВ у термін до 15 календарних днів (ст. 20 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами і доповненнями).

При цьому, слід зазначити, що до 30.09.2013 процедура адміністрування щодо прийняття та оброблення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів в картках особових рахунків платників здійснюється органами Пенсійного фонду України (лист Міндоходів України від 30.08.2013 № 11149/99-99-17-03-01-16).

Тобто, до 30.09.2013 платник ЄВ може отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати ЄВ, звернувшись с заявою в довільній формі до органів Пенсійного фонду України за основним місцем обліку.

 

Яким чином відображаються у податковому розрахунку за ф. №1 ДФ сума доходу, нарахована на користь фізичної особи (ФО) – зовнішніх сумісників, оформлених за трудовою угодою?

 Згідно з Довідником ознак доходів Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 №1020, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп.164.2.1 п.164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року  №2755 – VI) зазначаються за ознакою доходу №101№, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно – правового договору (пп..164.2.2 п.164.2 ст. 164 Податкового кодексу України) відображається за ознакою доходу „102”.

 

Як припинити підприємницьку діяльність

Якщо Ваш бізнес, як то кажуть, не пішов і Ви наважились взагалі припинити свою підприємницьку діяльність, це необхідно зробити сумлінно, крок за кроком, враховуючи порядок і терміни, визначені законодавством України. І, головне, слід пам'ятати: поки процедура припинення не доведена до кінця, поки державний реєстратор не внесе відповідний запис про припинення Вашої підприємницької діяльності, Ви - підприємець з усіма наслідками, що випливають з цього статусу.

Отже, крок перший – це звернення до державного реєстратора.

Крок другий, - звернення до податкової інспекції.

Для припинення своєї діяльності суб’єкт господарювання подає до податкової інспекції, де платник податків перебуває на обліку, такі документи:

- заяву про зняття з обліку платника податків за ф. №8-ОПП (за бажанням);

- обов’язково оригінали та копії документів, які видаються органом Міндоходів платнику податків і підлягають поверненню при закритті (довідка ф. №4-ОПП, свідоцтва, патенти тощо).

Потім проводиться перевірка платника податків. У разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом орган Міндоходів знімає платника з обліку та складає довідку    ф. №12-ОПП про зняття з обліку перевіреного платника податків, яку надсилає органам державної реєстрації.

Якщо проведеною перевіркою платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган Міндоходів не знімає його з обліку, а складає повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за ф. №10-ОПП і надсилає його платнику. Для подальшого закриття платнику податків необхідно сплатити заборгованість по платежах, зазначених у повідомленні.

Коли боргів не буде - особа, що припиняє свою діяльність, отримає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) ф. №22-ОПП. Саме цю довідку (серед інших, які платник бере в обов’язкових фондах, де також перебував на обліку) особа, що закривається надасть державному реєстратору.

І тільки після цього державний реєстратор внесе запис про припинення підприємницької діяльності. Саме з цього часу підприємницька діяльність суб’єкта господарювання вважатиметься припиненою.

 

Втратили документи, що підтверджують понесені витрати - відновіть їх протягом 90 календарних днів

ДПІ у Балаклійському районі  ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує , що пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку понесених витрат. У разі втрати таких документів, відновити всю ділову документацію необхідно протягом 90 календарних днів

Податковим кодексом визначено, що не включаються до складу витрат саме ті витрати, які не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів, платник податку має право письмово заявити про це контролюючому органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період.

Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення.

Єдинникам необхідно зберігати первинні документи

Підприємці – платники єдиного податку зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких вони заповнювали книги обліку доходів (або книги обліку доходів та витрат. Адже зазначені у них дані використовували­ся для складання податкової декларації платника єдиного по­датку – фізичної особи-підприємця.

Важливі й інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності з інших податків і зборів – у разі їх сплати.

Первинні документи підприємцям слід зберігати не менш як 1095 днів із дня подання податко­вої декларації платника єди­ного податку – фізичної особи-підприємця, або іншої подат­кової звітності.

Довідково: за незбере­ження первинних документів до платників єдиного подат­ку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 Податкового кодексу України. Якщо таке порушення відбу­лося вперше — штраф стано­витиме 510 грн. За повторне протягом року порушення накладається штраф в розмірі 1020 гривень.

Надайте первинні документи для проведення податкової перевірки

ДПІ у Балаклійському районі  ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує , що платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування, податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Формування показників податкової звітності, митних декларацій тощо на підставі даних, не підтверджених відповідними документами, забороняється.

Для проведення перевірки платник податків зобов’язаний надати контролюючому органу всі підтверджуючі документи, необхідні для визначення податкових зобов’язань.

У разі, якщо до закінчення перевірки платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків вилучення документів правоохоронними органами або іншого виключення), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складання такої звітності

Однак, якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки, такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Якщо документи надані після завершення перевірки, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами такої перевірки та призначити позапланову документальну перевірку.

 

Про автоматичне відшкодування ПДВ !

 

ДПІ у Балаклійському районі  ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує , що чинним законодавством передбачена можливість отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість платником за умови його відповідності певним критеріям, які викладені у пункті 200.19 Податкового кодексу України (ПК). Серед критеріїв, яким повинен відповідати платник податків, є умова і стосовно середньої заробітної плати.

Так, підпунктом 200.19.5 ПК визначено, що у таких платників податку середня заробітна плата повинна не менше ніж у два з половиною рази перевищувати мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV ПК.

Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.09.2011 № 1178.

Відповідно до пункту 3.5 зазначеного Порядку для формування критерію за рівнем середньої заробітної плати працівників, що не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів), використовуються дані податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» окремо за кожним із останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими минув граничний термін подання податкової звітності.

Для розрахунку коефіцієнта співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України (Кзп), використовуються відомості форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» щодо загальної суми виплаченого за відповідний період доходу працівникам у вигляді заробітної плати та кількості працівників, які отримували такі доходи.

У Порядку також наведено формулу, за якою визначається середній розмір заробітної плати працівника. Відповідно до зазначеної формули середній розмір заробітної плати працівника визначається шляхом ділення загальної суми виплаченого протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходу працівникам у вигляді заробітної плати на кількість працівників, яким виплачувались протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходи у вигляді заробітної плати, та кількість місяців у звітному податковому періоді (кварталі).

  Звертаємо увагу на те, що для визначення критерію, який серед інших дає право платнику податку на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, враховуються ті працівники, яким протягом відповідного звітного періоду (кварталу) виплачувались доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

 

З 2014 року запроваджується податок на нерухомість

Сплата податку на нерухомість для громадян перенесено на 2014 рік. Відповідно до змін, внесених у Податковий кодекс України, фізичні особи - власники житла податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2013 році не сплачують.

Переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку застосовуватимуться пільги. Так, пільга, буде нараховуватися для власників квартир, будинків (у тому числі, їх часток) незалежно від їх кількості у розмірі, зокрема, для: квартир, сумарна житлова площа яких не перевищує 120 м. кв.; будинків, сумарна житлова площа яких не перевищує 250 м. кв.; квартир та будинків –  до 370 м. кв.

        З метою визначення об‘єктів нерухомості, у тому числі пільгових, бази оподаткування та суми податку, власникам нерухомості, будинків та квартир, до кінця поточного року бажано здійснити звірку даних щодо об‘єктів нерухомості з даними реєстру платників податків. Для цього вони можуть звернутись в центр обслуговування платників за місцем своєї реєстрації (прописки), маючи такі документи: довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт, оригінали документів щодо права власності на об‘єкти житлової нерухомості та житлової площі таких об‘єктів.

 

Терміни, у які платник податків може подати заперечення до акта перевірки

ДПІ у Балаклійському районі ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує, якщо платник податків не згоден з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, то він має право подати заперечення протягом 5 робочих днів із дня отримання акта.

Податковим кодексом України передбачено можливість участі платника податків у розгляді заперечень, про що він повинен зазначити у тексті заперечень. При цьому контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника про місце і час проведення їх розгляду.

        Заперечення розглядаються податковим органом протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання, і платнику податків надсилається відповідь.

Процедура реєстрації РРО може проводиться дистанційно

«Для реєстрації касового апарату СГД необхідно звернутися до територіального органу Міндоходів із заявою, договором на обслуговування РРО в Центрі сервісного обслуговування, копіями документів про право власності або користування на касовий апарат, а також тими, що засвідчують право розміщення господарської одиниці, де використовується РРО. Для зручності підприємців реалізована можливість надання заяви і сканованих копій документів дистанційно, » - повідомила перший заступник начальника ДПІ у Балаклійському районі Світлана Слєпченко .

Для цього суб’єкт господарювання може скористатися безкоштовними електронними ключами цифрового підпису. Також у своїй заяві СГД може вказати адресу електронної пошти, на яку буде направлена довідка про резервування фіскального номера РРО і копія реєстраційного посвідчення.

Після цього Центром сервісного обслуговування проводиться персоналізація і опломбування РРО з видачею відповідної довідки.

Для завершення процедури реєстрації РРО суб’єкт господарювання повинен надати до органу Міндоходів копію довідки про опломбування РРО і акт введення РРО в експлуатацію. Реєстраційне свідоцтво касового апарату видається суб’єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня, причому за бажанням СГД воно може бути направлене поштою.

       ДПІ у Балаклійському районі ГУ Міндоходів у Харківській областінагадує, що наказом МДЗ від 01.10.2013 № 522 затверджений Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Окрім цього, у зв’язку набранням чинності пунктом 9 статті 17 Закону «Про вживання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» № 265/95-ВР, з 1 січня 2014 року за користування застарілою технікою передбачена адміністративна відповідальність.

Щодо отримання закордонного паспорту

 

Громадяни України, які бажають отримати паспорт для виїзду за кордон або продовжити строк його дії на території України, мають сплатити державне мито у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що діють на день сплати.

На сьогодні, державне мито становить 170 грн. Ці суми зараховуються до Державного бюджету України.

Разом з тим, деякі категорії населення звільняються від сплати держмита, оскільки мають право на пільгу.

         Зокрема, це особи, які не досягли 16-річного віку, особи віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди першої та другої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, прирівняні до них особи тощо.

Щодо реєстрації податкової накладної в ЄРПН

Відповідно доп.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від02.12.2010 p. №  2755-VIпри здійсненні операцій зпостачання товарів/послуг платник податку- продавець товарів/послуг зобов’язаний надати покупцю податкову накладну тазареєструвати їївЄРПН.Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджено для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить понад 10 тисяч гривень. Податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.

ДПІ у Балаклійському районі  ГУ Міндоходів у Харківській області нагадує, що відсутність факту реєстрації платником податку- продавцем товарів/послуг податкових накладних вЄРПН та/або порушення порядку заповнення податкової накладної недає права покупцю навключення сум ПДВ доподаткового кредиту танезвільняє продавця відобов’язку включення суми ПДВ, зазначеної вподатковій накладній, досуми податкових зобов’язань завідповідний звітний період. 

Наслідки неперерахування на спецрахунок суми ПДВ

 

Однією з умов набуття статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) є відсутність податкового боргу станом на 1 січня базового (звітного) року. Виняток становить безнадійний податковий борг, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Таку вимогу містить підпункт 301.6.3 Податкового кодексу України (ПК).

Під податковим боргом розуміється сума узгодженого грошового зобов’язання, але не сплаченого платником податків у встановлений строк. До податкового боргу відносяться також штрафні санкції і пеня, нараховані на суму такого грошового зобов’язання (пп. 14.1.175 ПК).

У свою чергу, грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету — державного чи місцевого (пп. 14.1.39 ПК, ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Згідно з спеціальним режимом оподаткування суми ПДВ, нараховані сільгосппідприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягають сплаті до бюджету. Такий ПДВ повністю залишається в розпорядженні сільгосппідприємства для використання у виробничих цілях (п. 209.2 ПК).

Зазначені суми ПДВ перераховуються сільгосппідприємствами з поточного рахунку на спеціальний. Такий порядок встановлено постановою КМУ від 12.01.2011 № 11 (далі — Постанова № 11).

Однак слід пам’ятати про наслідки неперерахування або несвоєчасного зарахування сум ПДВ на спецрахунок. Адже контроль за перерахуванням сум ПДВ на спецрахунок здійснює податковий орган.

Згідно з пунктом 3 Постанови № 11 сільгосппідприємство повинно підтвердити факт зарахування коштів на спецрахунок. Для цього воно надає податковому органу копії відповідних платіжних доручень.

Незарахування таких коштів на спецрахунок може бути визнано податковим органом як нецільове використання. Адже кошти не були направлені на:

    відшкодування суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів;

    інші виробничі цілі (при наявності залишку).

У разі нецільового використання суми ПДВ сільгосппідприємство несе відповідальність відповідно до законодавства (п. 4 Постанови № 11).

Такі порушення тягнуть за собою: стягнення до бюджету суми ПДВ, що підлягала нарахуванню без застосування податкової пільги; накладення штрафу в розмірі 25% суми визначеного податковим органом податкового зобов’язання.

У разі несплати до бюджету суми ПДВ та штрафу, донарахованих податковим органом, такі суми вважатимуться податковим боргом. Якщо податковий борг не буде сплачено до кінця року, сільгосппідприємству буде відмовлено в перебуванні платником ФСП у наступному податковому році.

 

 

 

 

 

__________________

Сьогодні в Україні

Радіо Балаклії

Календар новин

<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31      

gds inform

DPI inform

public inf

nadu
 

drv

minreg

agroHODA

nalog

balrada

logo 02

Vistibal

Измени Одну Жизнь