line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

ПОРЯДОК проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Балаклійської районної

державної адміністрації

Харківської області

23 березня 2015 року № 187

(у редакції розпорядження

голови Балаклійської районної

державної адміністрації

Харківської області

від                            №    )

                                                                                           

                                                          

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

І. Загальні положення

   1.Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області(далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, першим заступником голови, заступником голови (далі – керівництво Балаклійської районної державної адміністрації), керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   2.Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень районної державної адміністрації.

   3.Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації проводиться в громадській приймальні Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   Виїзні особисті прийоми громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводяться за місцем проживання громадян.

  Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводиться за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу.

   Графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації затверджуються головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

  4.Інформація про Порядок та графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації та керівниками структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області та на інформаційному стенді у приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

  5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

   6. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

ІІ. Особистий прийом громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

  1. Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводиться за попереднім записом.

   Попередній запис громадян на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюється під час звернення громадянина до загального відділу апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі – Відділ). Спеціаліст Відділу не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня прийому здійснює попередній запис на особистий прийом головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

 

   2.Під час попереднього запису на особистий прийом громадян до головиБалаклійської районної державної адміністрації Харківської області з’ясовуються:

   прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

   місце проживання громадянина;

   номер телофона;

   зміст порушеного питання;

   до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення;

   чи було порушене питання предметом судового розгляду.

   Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

   Якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області повторно, з'ясовується, до кого із керівництва Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не вирішено по суті, дані заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають звернутися на особистий прийом до голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області може бути організований також за безпосереднім дорученням голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, незалежно від графіку проведення прийому.

    3. З метою організаційного забезпечення особистого прийому Відділ:

забезпечує добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше, тощо);

   вживає заходів щодо проведення першочергового особистого прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області         (у дні проведення прийому) тих категорій громадян, звернення яких відповідно до чинного законодавства розглядаються особисто головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області в першочерговому порядку.

   4. Виїзний особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області проводиться за попереднім записом.  

   Органами місцевого самоврядування Балаклійського району Харківської області забезпечують здійснення попереднього запису громадян на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області та передають відповідну інформацію до Відділу не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення виїзного особистого прийому.

   5. За результатами особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області Відділом проводяться відповідні записи в журналі особистого прийому голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   6. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

   повторне звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

   звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

  звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені у встановленому законодавством порядку).

Про відмову в записі та її причини громадянинові надається відповідне роз"яснення.

 

ІІІ. Особистий прийом громадян першим заступником  голови,

заступником голови, керівником апарату Балаклійської

   районної державної адміністрації Харківської області, керівниками управлінь, відділів,

секторів та інших структурних підрозділів

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

   1.Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступником голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі - заступники голови), керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюється згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

   2.Під час особистого прийому громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, Відділ з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання та оформляє реєстраційно-контрольну картку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   У разі якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, Відділ готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання передаються заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

 

   3.Керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюють особистий прийом громадян зпитань, що відносяться до їх повноважень.

   4.Керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області є відповідальними за організацію проведення ними особистих прийомів громадян та облік особистого прийому громадян, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

ІV.Виїзні особисті прийоми громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області,

першим заступником та заступником голови

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

   1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області за місцем проживання громадян згідно з графіком, який складається Відділом за пропозиціями, наданими керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області і затверджується головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області на рік та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

   2. Після затвердження головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, графік виїзних прийомів громадян направляється:

   першому заступнику, заступнику голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області для виконання;

   органам місцевого самоврядування для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області;

   Відділу для обліку проведення виїзних особистих прийомів.

  3. Виїзні особисті прийоми громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області здійснюється за попереднім записом.

   4.Органи місцевого самоврядування, де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян, доводять до відома населення підпорядкової території про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

 

  5. Під час проведення виїзного особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області інформують про кількість громадян, які звернулися під час прийому, кількість звернень, за якими надані роз"яснення по суті порушених питань, для ведення обліку особистого прийому громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

V.Прикінцеві положення

   1.Керівництво Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, керівник апарату та керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області під час особистого прийому громадян:

   1) розглядають питання по суті;

   2) надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

  2. Письмові звернення, що отримані на особистому прийомі (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

   3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                             Н.В.Чернолясова

 

Бєлєвцова О.А.