line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

 

Ukrainian English French German Italian Russian

Протокол № 1 засідання громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації

Протокол № 1

засідання громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

м. Балаклія                                                                                      09 лютого 2017 року

Всього членів громадської ради - 15 чол.

Присутні на засіданні - 15 чол.

Головуючий на засіданні громадської ради - Бондар Оксана Ярославівна

 

Порядок денний:

1.Про проект Регламенту громадської ради при  Балаклійській районній державній адміністрації.

2.Вибори голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

3.Вибори заступників голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

4.Вибори секретаря громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

5.Про проект Положення  про громадську раду при Балаклійській районній державній адміністрації.

 

1. Слухали:

   Про проект Регламенту громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації. (Інформація головуючого Бондар О.Я.)

   Зауважень, пропозицій від членів громадської ради щодо запропонованого Регламенту громадської ради не надійшло.

 

Вирішили:

   Затвердити запропонований Регламент громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

 

Голосували:

”за” - 15 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - немає.

Прийнято одноголосно.

 

2. Слухали:

   Про вибори голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

   Від членів громадської ради запропоновано на посаду голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації Захарова Олександра Михайловича - голову Балаклійської районної організації ветеранів України.

   Інших пропозицій щодо кандидатур на посаду голови громадської ради не надійшло.

 

Вирішили:

   Обрати головою громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації Захарова Олександра Михайловича - голову Балаклійської районної організації ветеранів України.

 

Голосували:

”за” - 14 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - 1.

   Продовжує ведення засідання - голова громадської ради Захаров Олександр Михайлович

 

3. Слухали:

   Про вибори заступників голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

   Відповідно до ухваленого Регламенту громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації голова громадської ради має двох заступників.

   Від членів громадської ради запропоновано обрати заступниками голови громадської ради:

- Бондар Оксану Ярославівну - голову районної громадської патріотичної спілки жінок ”Солідарність”;

- Пономаренко Надію Степанівну - голову культурно-просвітницького товариства ім. Т.Г. Шевченко.

   Інших пропозицій щодо кандидатур на посаду заступника голови громадської ради не надійшло.

 

Вирішили:

   Обрати заступниками голови громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації:

Бондар Оксану Ярославівну - голову районної громадської патріотичної спілки жінок ”Солідарність”;

Голосували:

”за” - 14 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - 1.

Прийнято одноголосно.

 

Пономаренко Надію Степанівну - голову культурно-просвітницького товариства ім. Т.Г. Шевченко.

Голосували:

”за” - 14 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - 1.

Прийнято одноголосно.

 

4. Слухали:

   Про вибори секретаря громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

   Відповідно до ухваленого Регламенту громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації запропоновано здійснювати функції секретаря громадської ради Бардадим Ірині Володимирівні – головному спеціалісту відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, яка не входить до складу громадської ради.

   Інших пропозицій щодо кандидатур на посаду секретаря громадської ради не надійшло.

Вирішили:

   Підтримати пропозицію голови громадської ради Захарова О.М. та звернутися до голови районної державної адміністрації з питання покладення здійснення функцій секретаря громадської ради на головного спеціаліста відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації Бардадим Ірину Володимирівну, яка не входить до складу громадської ради.

 

Голосували:

”за” - 15 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - немає.

Прийнято одноголосно.

 

5. Слухали:

   Про проект Положення про громадську раду при Балаклійській районній державній адміністрації. (Інформація голови громадської ради Захарова О.М.).

   Зауважень, пропозицій від членів громадської ради щодо запропонованого проекту Положення про громадську раду не надійшло.

Вирішили:

1. Прийняти проект Положення громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації за основу.

2. Запропонований проект Положення громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації передати на погодження районній державній адміністрації.

 

Голосували:

”за” - 15 осіб,

”проти” - немає,

”утрималися” - немає.

Прийнято одноголосно.

 

Голова громадської ради                                                      О.М. Захаров

 

Секретар громадської ради                                                  І.В. Бардадим