line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Орієнтовний план проведення Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у 2018 році

ПОГОДЖЕНО

на засіданні громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

(протокол № 5 від 27 грудня 2017 року)    

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Голова Балаклійської районної

     державної адміністрації

                       

                             С.І. Масельський

                        28 грудня 2017 року

 

Орієнтовний план проведення

Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю

у 2018 році

 

п/п

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках консультацій

Термін проведення консультацій

Структурні підрозділи

райдержадміністра-ції, що здійснюють консультації з громадськістю

Контактні дані

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

І квартал

2018 року

Фінансове управління райдержадміністрації

Гололобова Л.Г. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

22

Реалізація антикорупційної політики в органах державної влади

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

І квартал

2018 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апаратурайдержадміністрації

Мельник Є.І. - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадмі-ністрації

 

Підсумки соціально-економічного розвитку   Балаклійського району за 2017 рік та завдання на 2018року

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

І квартал

2018 року

Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Ситнік О.П. – начальник управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадмі-ністрації

 

Про стан та подальше удосконалення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в районі

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

І квартал

2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

Швід С.А. – начальник відділу освіти райдержадмі-ністрації

 

Соціальний захист населення в умовах підвищення цін на тарифи та комунальні послуги. Умови отримання державної житлової субсидії – як соціальної допомоги

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІ квартал

2018 року

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Сєрова Т.П. – начальник управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

 

Про стан надання медичної допомоги мешканцям району та заходи щодо її покращення.

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІ квартал

2018 року

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Бабіч Л.М. – начальник відділу охорони здоров’я райдержадмі-ністрації

 

Про модернізацію матеріально - технічної бази навчальних закладів Балаклійського району

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІ квартал

2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

Швід С.А. – начальник відділу освіти райдержадмі-ністрації

 

Про стан розвитку культури в   Балаклійському районі

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІІ квартал 2018 року

Відділ культури райдержадміністрації

Супрун О.Л. – начальник відділу культури райдержадмі-ністрації

 

Про хід проведення оздоровчої кампанії у літній період 2018 року

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІІ квартал 2018 року

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

Кунденко С.В.- начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадмі-ністрації

 

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІІІ квартал 2018 року

Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Ситнік О.П. – начальник управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадмі-ністрації

 

Про стан роботи із соціального захисту малозахищених верств населення

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІV квартал 2018 року

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Сєрова Т.П. – начальник управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

 

Про затвердження районного бюджету на 2019 рік

Засідання колегії райдержадмі-ністрації

ІV квартал 2018 року

Фінансове управління райдержадміністрації

Гололобова Л.Г. – начальник фінансового управління райдержадмі-ністрації

 

Обговорення Проекту орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 рік

Засідання Громадської ради

Грудень

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації

 

Обговорення проектів нормативно-правових   актів,  які  стосуються  прав, свобод і законних інтересів громадян; проектів регіональних   програм   економічного, соціального і культурного розвитку

Публічні

громадські обговорення

Протягом року у терміни, передбачені чинним

законо-давством

Розробники нормативно-правових актів

Структурні підрозділи райдержадмі-ністрації

 

Забезпечення взаємодії громадської ради при райдержадміністра-ції та інститутів громадянського суспільства з районною державною адміністрацією

Засідання громадської ради

Протягом

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації

 

Забезпечення реалізації комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема, з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства

"круглі столи",

засідання громадської ради

Протягом

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації,

юридичний відділ апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації,

Скирта Т.М., начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

 

Створення умов для проведення інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій

 

Протягом

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації,

керівники структурних підрозділів райдержадмі-ністрації

 

Сприяння роботі громадської ради при райдержадміністр-ації та залучення її до роботи комісій, оргкомітетів, інших консультативно-дорадчих органів при райдержадміністра-ції

 

Протягом

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації,

керівники структурних підрозділів райдержадмі-ністрації

 

Проведення роботи щодо вивчення громадської думки та винесення на обговорення з громадськістю актуальних питань про реалізацію державної політики, проектів нормативно-правових актів, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, прав та інтересів широких верств населення     

Зустрічі з громадськістю, конференції, форуми,

"круглі столи"

Протягом

2018 року

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації,

керівники структурних підрозділів райдержадмі-ністрації

 

Дні інформування населення

Зустрічі з громадськістю, конференції, форуми,

"круглі столи"

Протягом

2018 року

(по мірі необхідності)

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації

 

Висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністра-ції та в районних ЗМІ інформації про надходження пропозицій інститутів громадянського суспільства, громадської ради при райдержадміністра-ції щодо проведення консультацій не включених до орієнтовного плану консультацій з громадськістю

 

Протягом

2018 року

(протягом пяти робочих днів з дня отримання пропозицій)

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації

 

Висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністра-ції та в районних ЗМІ пропозицій та зауважень, що надходять до райдержадміністрації в процесі проведення публічного громадського обговорення

 

Протягом

2018 року

(протягом п’яти робочих днів з дня отримання пропозицій)

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації

  

Висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністра-ції та в районних ЗМІ текстів протоколів публічних заходів, організованих в процесі проведення публічного громадського обговорення, результатів проведення публічного громадського обговорення

 

Протягом

2018 року

(не пізніше

двох тижнів після закінчення проведення публічного громадського обговорення)

Відділ організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації

Бардадим І.В., головний спеціаліст відділу організаційної   роботи та масових комунікацій апарату райдержадмі-ністрації