line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Керівник апарату райдержадміністрації

ChernolyasovaКерівник апарату райдержадміністрації

ЧЕРНОЛЯСОВА НІНА ВІТАЛІЇВНА

Народилась 11 липня 1961 року в с.Прохорівка, Тарановського району Кустанайської області, Казахстан.

Має повну вищу освіту, у 1985 році закінчила Харківський юридичний інститут, отримала кваліфікацію юрист.

Трудову діяльністьрозпочала у 1978 році техніком технічного бюро районного архітектора у м.Балаклія.

З 1980 по 1992 рік працювала інспектором комісії у справах неповнолітніх, юрисконсульт Балаклійського райвиконкому.

З 1992 по 1994 рік – завідуюча юридичним відділом Балаклійської райдержадміністрації.

З 1994 по 1998 рік – секретар виконкому Балаклійської міської ради.

З 1998 по 2002 рік - секретар Балаклійської міської ради.

З 2002 по 2006 рік - секретар Балаклійської міської ради.

З 2006 по 2011 рік – начальник відділу з питань внутрішньої політики апарату Балаклійської райдержадміністрації.

З 2011 по 2012 рік - заступник керівника апарату Балаклійської райдержадміністрації, начальник відділу організаційно-кадрової роботи.

З лютого 2012 року - керівник апарату Балаклійської райдержадміністрації.

Розлучена, має сина.

З 2010 по 2015 рік – депутат Балаклійської міської ради VІ скликання

З 2015 року - депутат Балаклійської районної ради VІІ скликання

 

Обов'язки та повноваження

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

23.03.2016 № 247

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації,

першим заступником голови, заступником голови та

керівником апарату районної державної адміністрації

4. Керівник апарату районної державної адміністрації

ЧЕРНОЛЯСОВА НІНА ВІТАЛІЇВНА

 

4.1. Вирішує питання:

4.1.1. Організації роботи апарату районної державної адміністрації щодо організаційного, кадрового, юридичного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів.

4.1.2. Організації розробки перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації.

4.1.3. Підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов'язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками.

4.1.4. Підготовки та узгодження проекту Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації та проектів відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них.

4.1.5. Забезпечення підготовки розпорядчих документів районної державної адміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації та заходів, пов'язаних з підготовкою відповідних матеріалів.

4.1.6. Реалізації заходів щодо додержання вимог Закону України "Про державну службу", забезпечує формування кадрового резерву.

4.1.7. Підготовки питань і надання пропозицій щодо їх включення до проекту плану роботи районної державної адміністрації на рік.

4.1.8. Забезпечення контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації.

4.1.9. Забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи районної державної адміністрації.

4.1.10. Забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною та іншими місцевими радами у процесі поточної діяльності.

4.1.11. Координації роботи щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації, зборів адміністративно-господарського активу району та погодження їх порядку денного з головою районної державної адміністрації.

4.1.12. Вивчення, добору і розстановки кадрів, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців.

4.1.13. Планування та організації заходів щодо технічного захисту об'єктів інформаційної діяльності у приміщеннях апарату районної державної адміністрації.

4.1.14. Надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

4.1.15. Забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації; має право отримувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для районної державної адміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

4.1.16. Подає голові районної державної адміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації; пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації, повертає управлінням, відділам, секторам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до районної державної адміністрації з порушенням установленого порядку.

4.1.17. Матеріально-технічного, інформаційно-комп'ютерного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

4.1.18. Здійснення загального керівництва за веденням діловодства в районній державній адміністрації, у тому числі документів з грифом "Для службового користування".

4.1.19. Підписує, при підготовці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, додатки, які є їх невід'ємною частиною.

4.1.20. Забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату районної державної адміністрації.

4.1.21. Здійснення підготовки робочих візитів керівництва Держави та області до району.

4.1.22. Забезпечення організації особистих прийомів голови, першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації.

4.1.23. Організації розробки та реалізації заходів із питань запровадження, роз'яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв'язання невідкладних проблем життя суспільства.

4.1.24. У разі необхідності організації проведення правової експертизи рішень підприємств, організацій та установ щодо їх відповідності чинному законодавству.

4.1.25. Реалізації державної політики щодо релігій і церкви.

4.1.26. Реалізації державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю, розробки цільових програм протидії злочинності та корупції.

4.1.27. Контролю роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо забезпечення відкритості влади.

4.1.28. Забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями з питань створення та ведення Державного реєстру виборців.

4.1.29. Реалізації заходів, пов'язаних із підготовкою, проведенням виборів, референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.

4.1.30. Реалізації заходів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та проведення адміністративно-територіальної реформи.

4.1.31. Забезпечення щотижневого інформування обласної державної адміністрації про стан справ в районі за тиждень та основні заходи на наступний тиждень.

4.1.32. Взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів.

4.1.33. Забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з інститутами громадського суспільства під час проведення експертизи діяльності районної державної адміністрації.

4.1.34. Взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакцією газети                                 “Вісті Балаклійщини”, місцевим радіо, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об'єктивного висвітлення роботи районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

4.1.35. Розвитку інформаційного суспільства.

4.1.36. Реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками); вирішення інших питань суспільно-політичного життя району.

4.1.37. Розпорядження коштами на утримання апарату районної державної адміністрації в межах затверджених кошторисів.

4.1.38. За результатами аналізу суспільно-політичної обстановки в районі готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у політичному житті району.

4.1.39. Забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації.

4.2. Спрямовує та контролює діяльність: організаційного відділу, юридичного відділу, загального відділу, відділу масових комунікацій, відділу фінансово-господарського забезпечення, відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції в частині взаємодії з правоохоронними органами та запобігання та виявлення корупції, відділу ведення Державного реєстру виборців, сектору кадрової роботи, сектору контролю, сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації.

4.3. Координує діяльність комунальних засобів масової інформації.

4.4. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з метою узгодженого вирішення питань, делегованих державою, обов’язкового виконання на місцях актів законодавства, розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, Балаклійським районним управлінням юстиції Харківської області, Балаклійським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області, Балаклійським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області.

4.5. У межах своїх повноважень взаємодіє з: структурними підрозділами територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районними осередками політичних партій, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками), релігійними організаціями, районною радою та її постійними комісіями, виконавчими комітетами місцевих рад.

4.6. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

 

Загальні функціональні обов'язки

 

Графік особистого прийому громадян

Понеділокк

 

перший понеділок

з 9.00 до 13.00

третій понеділок

з 9.00 до 13.00

Примітка: час і місце проведення виїзних прийомів визначається за окремим графіком.