line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежують

Розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації» (далі – Перелік).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – Центр) з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання та спрощення процедури надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження

11.07.2014 – 10.08.2014

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Моніторинг та аналіз задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналіз досягнення цілей державного регулювання.
Відстеження результативності регуляторного акту проводиться на підставі фактичних даних . Методом відстеження
є обробка та аналіз інформації.

Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акту використовуватимуться фактичні показники наданих адміністративних послуг. Для відстеження використовувались дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг методом анкетування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного офісу);

- кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

- середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язані з дією акта, відсутні;

- дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території Балаклійського району, та жителів Балаклійського району;

- виконання вимог акта не потребує витрачання додаткового часу та коштів суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб;

- за даними опитування, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта високий;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру складає 13 осіб (в тому числі до дозвільного офісу звернулися 7 суб’єктів господарювання, до центру надання – 6 осіб, дані вказані за період часу з 11.07.2014 по 10.08.2014);

- державним адміністратором надано 7 консультацій;

- процедура звернення заявника до Центру займає 15-20 хвилин;

- скарг на роботу Центру не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Після набрання чинності регуляторним актом буде досягнуто цілей державного регулювання та затверджено Перелік Центру.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг.

Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Після прийняття регуляторного акта буде впроваджено надання адміністративних послуг через Центр, у відповідності із вимогами чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, спрощено процедуру надання адміністративних послуг.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному офісі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру.

Зменшиться обсяг звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, зменшаться витрати часу останніх на консультування заявників, збільшиться час на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

Перший заступник голови

Балаклійської районної

державної адміністрації                                          В.О. Тищенко