line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту розпорядження першого заступника голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації ”

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту розпорядження першого заступника голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації ”

 

№ з/п

Найменування

Зміст

1

Вид регуляторного акту

Розпорядження першого заступника голови Балаклійської районної державної адміністрації.

2

Назва регуляторного акту

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

3

Дата прийняття

06.10.2014 року

4

Номер

№ 392

5

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ з питань надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

6

Цілі прийняття акта

Розпорядження прийнято з метою:

- забезпечення ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (далі-Центр);

- спрощення процедури надання адміністративних послуг;

- створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

7

Строк виконання заходів з відстеження

з 01.07.2014 по 01.03.2015

8

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

9

Методи одержання результатів відстеження

Моніторинг та аналіз задоволеності громадян та суб’єктів господарювання якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналіз досягнення цілей державного регулювання.

Відстеження результативності регуляторного акту проводиться на підставі фактичних даних. Методом відстеження є обробка та аналіз інформації.Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акту будуть враховуватись фактичні показники наданих адміністративних послуг.

10

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

- кількість громадян та суб’єктів господарювання, що звернулись до Центру надання адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

- кількість скарг на роботу Центру.

11

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- до Центру за період відстеження звернулись 3736 громадян та суб’єктів господарювання;

- державним адміністратором надано 95 консультацій;

- скарг на роботу Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській райдержадміністрації не надходило.

12

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

  • Позитивні фактори:

- даним розпорядженням затверджено перелік адміністратив-них послуг, що надаються через Центр надання адміністра-тивних послуг при Балаклійській райдержадміністрації;

- після прийняття регуляторного акта впроваджено надання адміністративних послуг через Центр надання адміністра-тивних послуг, відповідно до чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для громадян та субʼєктів господарювання.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий.

Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства.