line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації ”

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації ”

 

№ з/п

Найменування

Зміст

1

Вид регуляторного акту

Розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації.

2

Назва регуляторного акту

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації

3

Дата прийняття

17.12.2014

4

Номер

№ 490

5

Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ з питань надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

6

Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття акта є затвердження Положення зметою:

- забезпечення ефективного функціонування Центру надання адміністративних плослуг при Балаклійській районній державній адміністрації;

- створення зручних і сприятливих умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг;

- спрощення процедури надання адміністративних послуг.

7

Строк виконання заходів з відстеження

з 10.09.2014 по 01.03.2015

8

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

9

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту проводиться на підставі фактичних даних. Методом відстеження є обробка та аналіз інформації. 

10

Дані та припущення,     на основі яких відстежувалась результативність, а також

способи одержання даних

- кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;

- кількість громадян та суб'єктів господарювання, що звернулись до Центру;

- середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру.

11

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території Балаклійського району, та жителів Балаклійського району;

- до Центру за період відстеження звернулись 3705 громадян та суб’єктів господарювання;

- державним адміністратором надано 84 консультації;

- процедура звернення заявника до Центру займає 15-20 хв.;

- скарг на роботу Центру не надходило.

12

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторним актом затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській райдержадміністрації.

Впроваджено надання адміністративних послуг через Центр,      у відповідності із вимогами чинного законодавства.

Забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, спрощено процедуру надання адміністративних послуг.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності здійснюється в дозвільному офісі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру.