Статті

ПОРЯДОК проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Балаклійської районної

державної адміністрації

                                                                                             №  

                                                          

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

   1.Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації(далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови (далі – керівництво Балаклійської районної державної адміністрації), керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   2. Прийом громадян здійснюється щодня у загальному відділі апарату Балаклійської районної державної адміністрації (каб.49) працівниками відділу з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п'ятницю до 16.00) крім суботи, неділі та святкових днів (далі – Відділ).

 

   3. Вхід громадян до Балаклійської районної державної адміністрації вільний.Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

   Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 

   4. Інформація про Порядок та графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації розміщується на офіційному веб-сайті, у приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації, міської ради, селищних і сільських рад.

 

   5.Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень районної державної адміністрації.

 

   6. Особистий прийом громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється в приміщенні Балаклійської районної державної адміністрації за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 18.

   Особистий прийом громадян керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу, згідно із затвердженим графіком з питань, вирішення яких належить до повноважень Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   7. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

 

   8. Відділ:

   здійснює опрацювання реєстраційно-контрольних карток особистого (у т.ч. виїзного) прийому за змістом і характером питань, контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам;

   надає методичну допомогу першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад, спеціалістам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації з питань належної організації виїзного прийому громадян посадовими особами Балаклійської районної державної адміністрації;

   готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи в Балаклійській районній державній адміністрації;

   забезпечує передачу звернень, що подані на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, безпосередньо тій установі, організації

 

ІІ. Особистий прийом громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації

 

   1.Особистий прийом громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації проводиться за попереднім записом.

   Попередній запис громадян на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється під час звернення громадянина до Відділу у письмовій формі не пізніше ніж за 2 дні до дня прийому.

   Спеціалістом Відділу робиться запис в журналі обліку попереднього запису громадян на особистий прийом до голови Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   2. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян до головиБалаклійської районної державної адміністрації проводиться співбесіда, за результатами якої з’ясовуються:

 прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

 місце проживання громадянина;

 номер телофона;

 зміст порушеного питання(викладено по суті в письмовій формі);

 до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення.

   Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

   Якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації повторно, з'ясовується, до кого із керівництва Балаклійської районної державної адміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не вирішено по суті, дані заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають звернутися на особистий прийом до голови Балаклійської районної державної адміністрації.

   Громадяни, вирішення питань яких на день прийому знаходяться на розгляді за дорученням керівництва Балаклійської районної державної адміністрації у структурних підрозділах Балаклійської районної державної адміністрації, головою Балаклійської районної державної адміністрації з цих же питань не приймаються.

 

   3. Спеціаліст Відділу:

   Складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом голови Балаклійської районної державної адміністрації, та надає голові Балаклійської районної державної адміністрації за день до дати прийому.

   Повідомляє громадянина про день прийому і час прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації при попередньому записі на прийом, у разі (перенесення чи зміни часу) проведення особистого прийому головою Балаклійської районної державної адміністрації телефоном за день до проведення прийому.  

   Визначає керівників і за погодженням голови Балаклійської районної державної адміністрації запрошує взяти участь в особистому прийомі посадових осіб Балаклійської районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад та керівників підприємств, організацій.

   Забезпечує добірку матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови Балаклійської районної державної адміністрації.

 4. Спеціалісти Відділу беруть участь в організації особистого прийому.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   5. У разі необхідності керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації, міський, селищні, сільські голови надають спеціалісту Відділу пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які порушуються громадянином у зверненні, не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати прийому.

 

   6. За результатами особистого прийому громадян головою Балаклійської районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

   7. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

   повторне звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

   звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені у встановленому законодавством порядку).

   Про відмову в записі та її причини громадянинові надається відповідне роз"яснення.

 

ІІІ. Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділівБалаклійської районної державної адміністрації

 

   1.Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступником голови, (далі – заступниками голови Балаклійської районної державної адміністрації) керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

 

   2.Під час особистого прийому громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, Відділ з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання та оформляє реєстраційно-контрольну картку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   У разі якщо громадянин звертається до Балаклійської районної державної адміністрації повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян заступниками голови, керівником апарату Балаклійської районної державної адміністрації, Відділ готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання передаються заступникам голови, керівнику апарату Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   3.Керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації здійснюють особистий прийом громадян зпитань, що відносяться до їх повноважень. 

 

   4.Керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації є відповідальними за організацію проведення ними особистих прийомів громадян та облік особистого прийому громадян, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

ІV.Виїзні особисті прийоми громадян головою

Балаклійської районної державної адміністрації,

                         першим заступником та заступником голови

Балаклійської районної державної адміністрації

 

   1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації за місцем проживання громадян згідно з графіком, який складається Відділом за пропозиціями, наданими керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації і затверджується головою Балаклійської районної державної адміністрації на рік та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   2. Після затвердження головою Балаклійської районної державної адміністрації, графік виїзних прийомів громадян направляється:

першому заступнику, заступнику голови Балаклійської районної державної адміністрації для виконання;

органам місцевого самоврядування для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації;

Відділу для обліку проведення виїзних особистих прийомів.

 

   3.Виїзні особисті прийоми громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації здійснюється за попереднім записом.

 

   4.Органи місцевого самоврядуванняБалаклійського району, де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації, доводять до відома населення інформацію про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

Посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують здійснення попереднього запису громадян на особистий прийом керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації.

Проводиться співбесіда, за результатами якої з’ясовуються:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

номер телофона;

зміст порушеного питання(викладено по суті в письмовій формі).

Передають відповідну інформацію до Відділу за один робочий день до дати проведення прийому керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації.

 

   5. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом Балаклійської районної державної адміністрації у разі попереднього запису громадян на прийом з 10:00 до 11:00.

 

V.Прикінцеві положення

   1.Керівництво Балаклійської районної державної адміністрації, керівник апарату та керівники структурних підрозділів Балаклійської районної державної адміністрації під час особистого прийому громадян:

 1) розглядають питання по суті;

 2) надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

   2. Письмові звернення, що отримані на особистому прийомі (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

   3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                         Н.В.Чернолясова

 

Бєлєвцова О.А.