Важлива інформація для отримувачив субсидії

Постанов5df355c46e5c0350837558ою Кабінету Міністрів Українивід 28 жовтня 2020 року № 1035 внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Зокрема, зазначеними змінами визначається порядок подання заяв для призначення житлових субсидій, державних соціальних допомог та компенсацій, а саме:

 

 

  1) надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

  2) надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи в наслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

  3) державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

  4) надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

  5) виплати грошової компенсації вартост ісанаторно-курортного лікування де яким категоріям громадян;

  6) призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

 7) виплати компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 8) надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місцепроживання їх невідоме;

  9) взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

  10) надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

  11) виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю;

 12) виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

  13) надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

  14) виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або  інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпекиі оборони, відсічі істримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту;

  15) виплат иодноразової компенсації за шкоду, за подіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення де яким категоріям громадян;

  16) надання щорічно їгрошової допомоги для компенсації вартост путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахуно квласних коштів, виплат игрошової компенсації громадянам, як іпостраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

  17) оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

  18) виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям  з інвалідністю;

  19) виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

  20) надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі;

 21) призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, грошового забезпечення батькам-вихователямі прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «грошіходять за дитиною»;

  22) виплата грошової компенсації  вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

  У зв’язку з цими змінами передбачено, що:

        - заяви знеобхідними документами  про призначення житлових субсидій, державних соціальних допомог та компенсацій приймаються від громадян органами соціального захисту населення  до 01 січня 2021 року.

- з 01 січня 2021 року заяви знеобхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами  з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегрован із ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

 - заяви знеобхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади  та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

  - до 01 березня 2021 року посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог ЗаконівУ країни “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

  - з 01 березня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи. Заяви знеобхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

  З 01 січня 2021 року припиняється прийом документів від громадян структурними підрозділами соціального захисту населення  окрім випадків надсилання їх поштою або в електронній формі.