Статті

ІК будівельного паспорта

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач сектору

містобудування та архітектури

райдержадміністрації

__________________ О.І. Попов

«____»____________2013 року

інформаційна картка адміністративної послуги

видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

Сектор містобудування та райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

64200, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18,  каб. 45

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

З понеділка по четвер: з 9-00 до 18.00

Перерва з 13-00 до 13-45

П’ятниця: з 9-00 до 16.45

Перерва з 13-00 до 13-45

Вихідні: субота, неділя та святкові дні

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: 05749-5-19-92 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Про регулювання містобудівної діяльності, ст. 27

5.

Акти Кабінету Міністрів України

--

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.02.2013 № 66

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

--

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява забудовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних (за формою, наведеною у додатку).

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою або договір суперфіцію.

3. Ескізні наміри забудови.

4. Проект будівництва (за наявності)

5. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та перелік необхідних документів подаються замовником або його довіреною особою особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно  

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

Завідувачу сектору містобудування та архітектури

Балаклійської районної  державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

Попову Олександру Івановичу

(П.І.Б.)                

_____________________________ ______

(П.І.Б. заявника)                        

Паспорт: серія      __     №         ________

Адреса реєстрації :  _________________

___________________________________

 

ЗАЯВА

на видачу будівельного паспорта

(внесення змін до будівельного паспорта)

 

Прошу  надати  (внести зміни в)  будівельний  паспорт  забудови  земельної ділянки загальною площею _______  га, посвідчену  __державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії _________ № ______для будівництва та обслуговування житлового будинку_______________________________________ 

____________________господарських будівель і споруд______________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)

яка розташована  _________________________________ __________________

                              (місце знаходження земельної ділянки)

 

До заяви додається: 

копія державного акта  на право

власності на земельну ділянку на 1 арк.;

ескізні наміри забудови на __ арк.

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

________________________ ______                            __________________

         (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                 (підпис)

 

___     ________ __ 20 13 року