Протокол № 9 від 12.02.2014

ПРОТОКОЛ № 9

засідання громадської ради

при Балаклійській районній державній адміністрації

м. Балаклія                                                                                         12 лютого 2014 року

Всього членів громадської ради - 8 чол.

Присутні на засіданні                   - 8 чол.

Головуючий на засіданні громадської ради - Захаров Олександр Михайлович, голова громадської ради при Балаклійській районній державній адміністрації.

Порядок денний:

1. Обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

2.Звіт по реалізацію в Україні ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" (липень 2012 року – жовтень 2013 року)

1.Слухали:

            З інформацією про розгляд проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні виступила начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації Прокопець Н.Ю. (Інформація додається).

Зауважень, пропозицій від членів громадської ради не надійшло.

 

Вирішили:

Проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні прийняти без змін.

 

Голосували:

” за” - 8

”проти”- немає

”утрималися” - немає

Прийнято одноголосно.

2.Слухали:

З інформацією про Звіт по реалізацію в Україні ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" (липень 2012 року – жовтень 2013 року) виступив голова громадської ради при райдержадміністрації Захаров О.М. (Інформація додається).

Зауважень, пропозицій від членів громадської ради не надійшло.

 

Вирішили:

            Звіт по реалізацію в Україні ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" (липень 2012 року – жовтень 2013 року) прийняти до відома.

 

 

 

Голосували:

” за” - 8

”проти”- немає

”утрималися” - немає

Прийнято одноголосно.

Голова громадської ради                                                     О.М. Захаров

Секретар громадської ради                                                 Н.Ю. Прокопець