line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області “Про визнання такими, що втратили чинність деяких розпоряджень голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області “Про визнання такими, що втратили чинність деяких розпоряджень голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області”.

   Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

  Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” від 10 грудня 2015 року № 888-VIІІ внесено ряд змін до Закону України “Про адміністративні послуги”. Зокрема визначено, що положення про центр надання адміністративних послуг, яке прийнято на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, та перелік адміністративних послуг, який прийнятий на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.

  У зв’язку з цим виникає проблема невідповідності чинного Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області, затвердженого розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації від 17 грудня 2014 року № 490, зареєстроване в Балаклійському районному управлінні юстиції Харківської області 17 січня 2015 року   за № 1/159 (далі – Положення) та Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністраціївід 06 жовтня 2014 року № 392, зареєстроване в Балаклійському районному управлінні юстиції Харківської області 22 жовтня 2014 року за № 2/158 (далі - Перелік) вимогам чинного законодавства.

   2. Визначення цілей державного регулювання.

   Приведення Положення та Переліку у відповідність до вимог чинного законодавства.

  3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

  Одним із способів державного регулювання ситуації, що склалась, є залишення Положення та Переліку без змін. Позитивного впливу такий спосіб не матиме, негативним моментом залишатиметься невідповідність Положення та Переліку вимогам чинного законодавства.

  Іншим способом досягнення зазначеної цілі є визнання такими, що втратили чинність Положення та Переліку, з наступним затвердженням нового Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області та Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації, у відповідності           до вимог чинного законодавства. Перевагою цього способу є те, що він не матиме жодного негативного впливу, а позитивним ефектом буде приведення вищезазначеного Положення та Переліку у відповідність до вимог чинного законодавства.

  Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання останнього способу досягнення визначених цілей державного регулювання.

  4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.

  Проблема вирішується шляхом визнання такими, що втратили чинність, Положення та Переліку, а також виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

  У разі прийняття запропонованого регуляторного акта Положення та Перелік будуть приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

  Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.

  Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету, а також додаткових витрат часу та коштів громадян, суб’єктів господарювання  та суб’єктів надання адміністративних послуг.

  6. Очікувані результати прийняття акта.

  Суб’єкти господарювання, громадяни, органи державної влади, суб’єкти надання адміністративних послуг після прийняття регуляторного акта  не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта  не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

  Позитивним моментом є приведення Положення та Переліку у відповідність до вимог чинного законодавства.

  7. Обґрунтування строку дії акта.

  Постійно з дня офіційного опублікування.

  8. Визначення показників результативності акта.

  Показниками результативності акта є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області;

- кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

- середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області.

 

  9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

  Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Балаклійською районною державною адміністрацією Харківської області.

  Результативність відстежуватиметься шляхом проведення моніторингу    та аналізу задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналізу ступеня досягнення цілей державного регулювання.

  Для відстеження використовуватимуться статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг. Також здійснюватиметься розгляд пропозицій та зауважень, які надійдуть  до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області з питань роботи Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області.

  Базове, повторне, періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відповідно до статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                     С.І. Масельський