line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру”

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації “Про затвердження Порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру”

з/п

Найменування

Зміст

1

Вид регуляторного акту

Розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації.

2

Назва регуляторного акту

Про порядок організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру.

3

Дата прийняття

02.07.2007 року.

4

Номер

391

5

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, головний спеціаліст.

6

Цілі прийняття акта

Забезпечення порядку проведення представниками місцевих дозвільних органів самостійно або разом з адміністратором Дозвільного центру спільного обстеження об’єкта при видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.

7

Строк виконання заходів з відстеження

з 01.12.2011 по 31.05.2014

8

Тип відстеження

Періодичне.

9

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз ефективної діяльності адміністратора, представників дозвільних органів, які здійснюють спільне обстеження об’єкта при видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності та взаємодіють з територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

10

Дані та припущення,

на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Фактичні дані щодо кількості звернень суб’єктів господарювання у дозвільні органи Балаклійського району для отримання різного роду документів дозвільного характеру.

11

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Ефективність взаємодії місцевих дозвільних органів при видачі документів дозвільного характеру, надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питання отримання документів дозвільного характеру, скорочення термінів видачі документів дозвільного характеру. Визначено коло місцевих дозвільних органів, які безпосередньо беруть участь в діяльності Дозвільного центру.

12

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивні фактори:
- спрощення процедури отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру;

- підвищення контролю за додержанням місцевими дозвільними органами термінів видачі документів дозвільного характеру та додержанням чинного законодавства України під час оплати

за видачу документів дозвільного характеру;

- запобігання корупційним діям під час видачі документів дозвільного характеру.