line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2015 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

    районної державної адміністрації

                                              18.12.2014 № 492

 

План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2015 році

№ п/п

Назва регуляторного акта, дата прийняття             та номер розпорядження

Структурний підрозділ, відповідаль-ний за розробку регуляторно-го акта

Терміни проведення заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Спосіб оприлюднення звіту про від-стеження результа-тивності регуляторного акта

базове

повторне

періо-

дичне

1

Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (розпорядження голови райдержадміністрації                             від 10.01.14 № 18)

Управління економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства та інфраст-руктури районної державної адміністрації

-

І квартал 2015

-

Районна газета

“Вісті

Балаклі-йщини”

2

“ Про затвердження переліку адміністрати-вних послуг, які надаються через центр надання адміністрати-вних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації” (розпорядження голови райдержадміністрації                              від 06.10.14 № 392)

Відділ

з питань надання адміністра-тивних послуг районної державної адміністрації

І квар-тал 2015

-

-

Районна газета

“Вісті

Балаклі-йщини”

3

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністра-тивних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації» (розпорядження голови райдержадміністрації                             від 17.12.2014 № 490)

Відділ

з питань надання адміністра-

тивних послуг районної державної адміністрації

І квар-тал 2015

-

-

Районна газета

“Вісті

Балаклі-йщини”

2

4

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністратив-них послуг при Балаклійській районній державній адміністрації» (розпорядження голови райдержадміністрації                             від 17.12.2014 № 491)

Відділ

з питань надання адміністра-тивних послуг районної державної адміністрації

І квар-тал 2015

-

-

Районна газета

“Вісті

Балаклі-йщини”

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                           Н.В. Чернолясова

Ситнік О.П.