План - графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2019 році

 

 

Про затвердження плану-графіка

здійснення заходів із відстеження

результативності регуляторних

актів районної державної

адміністрації в 2019 році

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 03.12.2018 № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області», керуючись статями 6, 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», з о б о в’ я з у ю:

1. Затвердити план-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2019 році (додається).

2. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, житлово-комунального господарства
та інфраструктури районної державної адміністрації (О. Ситнік) забезпечити оприлюднення плану-графіка здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів районної державної адміністрації в 2019 році у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В. Тищенка.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                                              С. МАСЕЛЬСЬКИЙ

 

 

 

 

 

                                  

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 11 грудня 2018 року № 868    

 

ПЛАН - ГРАФІК

здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів
районної державної адміністрації в 2019 році

№ з/п

Назва регуляторного акта, дата прийняття та номер розпорядження

Структурний підрозділ, відповідаль-ний за розробку регуляторного акта

Терміни проведення заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Спосіб оприлюднен-ня звіту про відстеження результа-тивності регулятор-ного акта

базо-ве

пов-тор-не

періо-

дичне

1.

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації
від 17.12.14 № 490)

відділ з питань надання адміністратив-них послуг районної державної адміністрації

-

-

ІІ

квартал 2019 р.

веб-сайт районної державної адміністрації,

районна газета «Вісті Балаклій-щини»

2.

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації
(розпорядження голови райдержадміністрації
від 06.10.14 № 392)

відділ з питань надання адміністратив-них послуг районної державної адміністрації

-

-

ІІ

квартал 2019 р.

веб-сайт районної державної адміністрації,

районна газета «Вісті Балаклій-щини»

3.

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації» (розпорядження голови райдержадміністрації
від 17.12.2014 № 491)

відділ з питань надання адміністратив-них послуг районної державної адміністрації

-

-

ІІ

квартал 2019 р.

веб-сайт районної державної адміністрації,

районна газета «Вісті Балаклій-щини»

 

 

Начальник управління

економічного розвитку, торгівлі,

житлово-комунального

господарства та інфраструктури

районної державної адміністрації                                                                       О. СИТНІК